Informační list č. 2 – březen 2010

Vážení spoluobčané!

        Po dlouhé zimě, která nás všechny letos dost potrápila, Vám s  nadcházejícím jarem přinášíme opět pár aktuálních informací.

         Úvodem bych chtěla poděkovat všem občanům, kteří během zimy trpělivě uklízeli přívaly sněhu kolem svých obydlí nejen ze svých pozemků,  ale pečovali i o části prostranství veřejných. Bylo by dobré, abychom se všichni zapojili do úklidu po zimní údržbě. Pokud počasí dovolí, vyhlašujeme na sobotu 27.3.2010 jarní úklid ve všech místních částech obce. Při této příležitosti vás všechny prosíme o účast, abychom velikonoční svátky mohli oslavit v uklizené obci.

         Týden po Velikonocích – v sobotu 10. dubna 2010 bude organizován svoz velkoobjemového, nebezpečného odpadu a elektroodpadu. Tradičně ho můžete odevzdat v době od 9 do 11 hodin u bývalé školy ve Dřešínku.

POZOR ZMĚNA  – Sbírka použitého ošacení pro Diakonii Broumov se letos uskuteční dříve – a to již v pátek 19.3. 2010  během celého dne a v sobotu 20.3. 2010 od 9 – 11 hodin na obecním úřadě ve Dřešíně.

         Kominík navštíví naši obec o víkendu 20. – 21.3.2010. V sobotu od 9 hodin začne obcházet ve Dřešíně, pokračovat bude ve Dřešínku a Hořejšicích, Chvalšovice pravděpodobně budou na řadě v neděli. Pro osobní kontakt uvádím jeho mobil: 728 259 307. 

     Na základě  neschválených žádostí o dotace  pro letošní rok oznamujeme, že uvažované úpravy druhé části veřejného prostranství ve Dřešíně a regenerace obecní budovy ve Chvalšovicích se provádět nebudou. Potvrzena je však dotace na bezdrátový veřejný rozhlas ve všech místních částech obce, na opravu starého chodníku ve Dřešíně a opravu části komunikace do dřešínských chalup.

     Dále oznamujeme, že by se v letošním roce mělo vybudovat odradonování na vodojemu Dřešínek obecního vodovodu  Dřešín.

     V současné době je od 5.3. 2010 po dobu jednoho měsíce na úřední desce zveřejněna Veřejná vyhláška oznamující návrh zadání změny č.2 územního plánu obce. Návrh zadání je k nahlédnutí na obecním úřadě ve Dřešíně.    

       Ve dnech 28. – 29.5. 2010 se budou konat volby do Poslanecké sněmovny. Vyzýváme zájemce z řad občanů o účast v okrskových volebních komisích, aby se přihlásili na obecním úřadě.

      Informace o placení daně z nemovitostí na rok 2010 jsou vyvěšeny na vývěskách. Protože dochází v letošním roce ke změnám v koeficientech, dle doporučení Finančního úřadu vyčkejte s úhradou daně na měsíc květen, kdy budou rozesílány poštovní poukázky a  částky daně budou oznámeny prostřednictvím obecního úřadu formou předpisných seznamů.   

      26.3.2010 se uskuteční v klubovně pro děti ve Dřešíně již třetí NOC S ANDERSENEM. Děti se zájmem o přenocování se mohou přihlásit na obecním úřadě. 

    V knihovně Dřešín jsou pro čtenáře připraveny nové knihy ze Šmidingerovy knihovny. Březen je vyhlášen měsícem čtenářů, přijďte si vybrat.

    Na sobotu 15. května 2010 je plánován avizovaný zájezd s panem Kadochem do oblasti Všerubského průsmyku z české i bavorské strany. Podrobnosti o zájezdu s předpokládanou cenou 300,- Kč a možností přihlášení jsou k dispozici na obecním úřadě ve Dřešíně.

     Muzeum Středního Pootaví srdečně zve na zahájení letošní sezony v Hoslovickém mlýně  o velikonočním víkendu. Ve spolupráci s ČSŽ Čestice a  Dřešín pořádá ve čtvrtek 1.dubna 2010 přátelské  předvelikonoční odpoledne v sále Lidového domu v Česticích. Všichni jste srdečně zváni.
Přejeme Vám všem radostné a spokojené velikonoční svátky prozářené tolik očekávaným jarním sluníčkem.
                                  Ing. Zdeňka Šašková, starostka


Comments

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *