Měsíc: Leden 2015

 • Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie

  Obecní úřad Dřešín Dřešín 24, 387 19 p. Čestice, tel.: 383 396 423, 724 181 627, e-mail: obec@dresin.cz Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie   Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy dojde k přerušení dodávky elektrické energie  v úterý dne 17. února 2015 od 08.00 do 16.00   a to v celé obci kromě chvalšovických chalup,  tj. ve Dřešíně…

 • Informace k dani z nemovitých věci 2015

  Finanční úřad pro Jihočeský kraj Mánesova 3a, 371 87 České Budějovice Územní pracoviště ve Strakonicích Na Ohradě 1067, 386 01 Strakonice Oddělení majetkových daní Tel.:     383 363 111 Fax:     383 363 399 E-mail:    podatelna2211@fs.mfcr.cz ID datové schránky:    8min5pz   Informace k dani z nemovitých věcí na zdaňovací období roku 2015 pro obec: D Ř E Š Í N údaje…

 • Výpis usnesení z 2. zasedání zastupitelstva Obce Dřešín

  Výpis usnesení  z 2. zasedání zastupitelstva Obce Dřešín, konaného dne 10.12.2014 od 18.00 na obecním úřadě ve Dřešíně Usnesení č. 25/2014 : Zastupitelstvo obce Dřešín schvaluje program druhého zasedání: Kontrola zápisu a usnesení z 1. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Dřešín Rozpočet obce Dřešín na rok 2015 Různé, došlá pošta Výsledek hlasování: pro – 7, proti – 0, zdržel…

 • Program 3. veřejného zasedání zastupitelstva obce Dřešín

  Program 3. veřejného zasedání zastupitelstva obce Dřešín, které se bude konat ve středu dne 21.01.2015 od 18.00 hod.  na obecním úřadě ve Dřešíně Kontrola zápisu a usnesení z 2. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Dřešín Zhodnocení roku 2014 Granty Jihočeského kraje na rok 2015 Různé, došlá pošta     Eva Broulimová starostka obce   Vyvěšeno:  14.01.2015 Sejmuto:     21.01.2015  

 • Informační list č. 1/2015

  Obecní úřad Dřešín Dřešín 24, 387 19 p. Čestice, tel.: 383 396 423, 724 181 627 e-mail: obec@dresin.cz Informační list č. 1/2015   Vážení spoluobčané, rok uplynul jako voda a tak k Vám opět s počátkem nového roku, do kterého všem přejeme především pevné zdraví, štěstí a spokojenost, přicházíme s informačním listem. Nejprve bychom chtěli stručně…