Měsíc: Květen 2015

 • Výpis usnesení z 6. zasedání zastupitelstva Obce Dřešín

  Výpis usnesení z 6. zasedání zastupitelstva Obce Dřešín, konaného dne 29.04.2015 od 18.00 na obecním úřadě ve Dřešíně   Usnesení č. 25/2015 : Zastupitelstvo obce Dřešín schvaluje program šestého zasedání: Kontrola zápisu a usnesení z 5. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Dřešín Odměny neuvolněných členů zastupitelstva obce Dřešín Výběr zhotovitelů na akce realizované z grantových programů Jihočeského kraje (Program…

 • Program 7. veřejného zasedání zastupitelstva obce Dřešín

  Program 7. veřejného zasedání zastupitelstva obce Dřešín, které se bude konat ve středu dne 03.06.2015 od 18.00 hod.  na obecním úřadě ve Dřešíně     Kontrola zápisu a usnesení z 6. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Dřešín Účetní závěrka 2014 Závěrečný účet 2014 Změna vnitřní organizační směrnice obce Dřešín Rozpočtové opatření č. 3/2015 Výběr projektu realizovaného z akce „Obnova…

 • Závěrečný účet obce Dřešín za rok 2014

  Zde je k nahlédnutí závěrečný účet obce Dřešín za rok 2014 ve formátu pdf: zaverecny_ucer_15_1 zaverecny_ucer_15_2 zaverecny_ucer_15_3 zaverecny_ucer_15_4

 • Očkování psů

  Obecní úřad Dřešín Očkování psů proti vzteklině v pátek dne 15. května 2015 dle následujícího harmonogramu: Hořejšice        15.30 – 15.40 hodin  Dřešínek         15.45 – 15.55 hodin  Dřešín             16.00 – 16.25 hodin  Chvalšovice   16.30   –  16.45 hodin   K očkování přineste očkovací průkaz psa  a 80,- Kč na injekci. Pes musí být předveden v doprovodu dospělé osoby. Očkování zajistí…