Informace o počtu a sídle volebních okrsků

Obecní úřad Dřešín
Dřešín 24, 387 19 p. Čestice, tel.: 383 396 423, 724 181 627
e-mail: obec.dresin@tiscali.cz

Informace
o počtu a sídle volebních okrsků

V souladu s § 15 písm. f) zákona č. 130/2000 Sb.,  o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů,  ve znění pozdějších předpisů

p o s k y t u j i    i n f o r m a c e

o počtu a sídle volebních okrsků v obci Dřešín, okres Strakonice.

Obec Dřešín má  pro volby do zastupitelstev krajů konané ve dnech 7. a 8. října 2016 tyto volební okrsky:

  1. okrsek č. 1      Dřešín           – Dřešín čp. 24
  2. okrsek č. 2       Chvalšovice – Chvalšovice čp. 25
  3. okrsek č. 3       Dřešínek      – Dřešínek čp. 26

Ve Dřešíně dne 17.08.2016

Poleník Zdeněk, starosta

Výzva k účasti v okrskových volebních komisích

Obecní úřad Dřešín

Dřešín 24, 387 19 p. Čestice, tel.: 383 396 423, 724 181 627

e-mail: obec.dresin@tiscali.cz

 

V y z ý v á

zájemce z řad občanů o účast v okrskových volebních komisích pro volby do zastupitelstev krajů   které se budou konat v pátek a v sobotu  7. a 8. října 2016, aby se přihlásili na obecním úřadě nejpozději v termínu do 6.9.2016. 

Zájemci budou jmenováni na místa neobsazená politickými stranami.

Ve Dřešíně dne 17.08.2016

Zdeněk Poleník, starosta