Měsíc: Leden 2010

  • 41. veřejné zasedání zastupitelstva

    Program  41. veřejného zasedání zastupitelstva Obce Dřešín, které se bude konat dne 3.2.2010 od 18 hod. na obecním úřadě ve Dřešíně Kontrola zápisu a usnesení ze 40. zasedání ZO Informace MAS LAG Strakonicko Informace o schválené dotaci MMR na akce v programu Obnova obecního a krajského majetku postiženého živelní pohromou. Různé, došlá pošta. Zdeňka Šašková,…

  • Aktualizace webových stránek

    Dobrý den,  včera a dnes proběhla aktualizace webových stránek obce Dřešín. Zatím je zprovozněna statická kostra stránek a během několika dní bude postupně doplněna z části obsahem z původních stránek, aby se neztratila návaznost. Současně dojde k doplnění nového obsahu některých stránke (kultura, fotogalerie). Je možné, že se budou dočasně vyskytovat výpadky či najdete občas…

  • Informační list č. 1 – leden 2010

    Informační list č. 1 – leden 2010 Obecní úřad Dřešín 387 19  Čestice,  tel.:383 396 423, 724 181 627 Vážení spoluobčané! Zastupitelstvo obce Dřešín děkuje všem občanům za dosavadní spolupráci  a do nového roku 2010 přeje hodně zdraví, štěstí a rodinné pohody. 1. Termíny svozu komunálního odpadu na rok 2010 – po celý rok vždy…