Historie

Přehled období (desetiletky):

Novodobá historie

2017

V sobotu 25.2 vyrazilo více než 30 masek na masopustní obchůzku. Muzika letos kromě harmoniky (Martin Šašek) a saxofonu (Jiří Záhorský) byla posílená o druhý saxofon (Jan Záhorský) a kontrabas (Jakub Záhorský). Zajímavá akce byla 14.4 o Velikonocích, kdy se u hasičské zbrojnice pekl „Velikonoční beránek“. V dubnu také začala práce s dětma – více o činnosti mladých hasičů je napsáno v části mladí hasiči. Dne 5.5 proběhlo taktické cvičení mezi Dřešínem a Česticemi a v sobotu 27.5.2017 byla v Dobrši (pro náš sbor velmi úspěšná) okrsková soutěž. Výsledky této i dalších soutěží jsou v části Soutěže a závody – 2017. Tradiční akcí se také stala v září Dřešínská pouť. Kromě malé kopané a staročeské střelnice zahráli na návsi pod stanem „Šumaváci“ na harmoniky a večer pak rocková kapela „Bernadeta“. V říjnu jsme pořádali v Česticích 9. ročník Setkání harmonikářů na Podlesí. Na podzim jsme ještě udělali revitalizaci zeleně (před domem p. Eignera) a vysadili nový vánoční stromek (korejskou jedli). Stejně jako vloni, na Silvestra udělali hasiči v obci ohňostroj.
Hodnocení roku 2017 proběhlo na výroční valné hromadě v sobotu 20.1.2018. Tradiční zprávu starosty, velitele, hospodáře a revizní komise vystřídal videozáznam sestřihů z hasičských závodů v roce 2017. K večeři se podával guláš, který letos hasiči připravili trochu jiným způsobem. Poté už naplnil hospodu hlas harmoniky Otty Zámečníka ve spojení se saxofonem a tubou (Jiří a Jakub Záhorských).

2016

Za krásného počasí proběhla 6.2 masopustní obchůzka, kde bylo cca 35 masek. V průběhu března a hlavně dubna vyrobili naši členové okrskové hasičské překážky na štafetu – bariéru, kladinu a bariéru s oknem. Pro silný ročník narození 2001 začala poslední sezóna za mladé hasiče. Více je o jejich výsledcích v soutěži PLAMEN i v dětské ŠHL napsáno v části mladí hasiči. I přes nepříjemnou událost (úmrtí starostky obce Evy Broulimové) proběhlo 6.5 takcické cvičení u nás ve Dřešíně. Dopravovali jsme vodu z Dřešínských chalup do obce. Koncem května, v sobotu 28.5, proběhla okrsková soutěž v Nahořanech. Ještě ten stejný den začaly pohárové soutěže v Němčicích. Výsledky jsou v části Soutěže a závody – 2016. Další akcí byla tradiční pouť ve Dřešíně, tentokrát konané 10.9.2016. Samozřejmě nechyběla malá kopaná a staročeská střelnice. V říjnu jsme pořádali v Česticích již 8. ročník Setkání harmonikářů na Podlesí. Akcí s velkým významem byla i celková rekonstrukce a zateplení hasičárny, což proběhlo na podzim roku 2016. Proto jsme stanovili na předposlední den v roce, tedy pátek 30. 12. 2016, akci „znovuotevření hasičárny“. A aby toho nebylo málo, na Silvestra hasiči poprvé udělali v 18 hodin večer silvestrovský ohňostroj.
Výroční valná hromada se sešla v sobotu 21.1.2017. Měla celkem běžný průběh a po standardních zprávách a shlédnutí sestřihu videí ze závodů (což už bývá na schůzích také obvyklé) si hasiči pochutnali na guláši, který opět sami v hasičárně připravili.

2015

Tradiční masopustní průvod proběhl v sobotu 14.2.2015. Už se stalo standardem, že se v naší obci pracuje s mladými hasiči, pro které byl i tento rok celkem úspěšným. V květnu proběhly 2 v okrsku oblíbené akce – nejprve 7.5 taktické cvičení (voda ze Zakup do Čestic) a 30.5 okrsková soutěž v Česticích na Karválii. Naše družstva opět obsadila přední místa a také v následném kulturním programu, kde hrála Fatima, byli Dřešíňáci jasně nejlepší! Výsledky z této i dalších pohárových soutěžích jsou v části Soutěže a závody – 2015. V září, tentokrát 12.9, proběhl ve Dřešíně pouťový turnaj v malé kopané a také byla zprovozněna pro děti staročeská střelnice. Koncem září byli hasiči na brigádě na sběr kamene a kulturní tečkou roku byl 7. ročník Setkání harmonikářů na Podlesí. Je třeba ještě doplnit, že na podzim roku 2015 byla provedena rozsáhlá rekonstrukce hasičské zbrojnice, zejména zázemí pro hasiče, obecně nazývané „klubovna“.
V sobotu 16.1.2016 proběhla valná hromada. Příprava začala již v odpoledních hodinách, když jsme v místní hasičské zbrojnici připravovali guláš na nově zřízeném kuchyňském koutku přímo v hasičárně. Vlastní schůze začínala v 19 hodin a měla vcelku standardní průběh. Nově byly přijaty 4 členky sboru.

2014

Tento rok byl masopustní průvod v sobotu 1.3.2014. V dubnu se opět naplno rozběhly trénigy dětí. Jejich celoroční úspěšná činnost je popsána v části mladí hasiči. Námět taktického cvičení, které bylo 2.5.2014, byla dálková doprava vody mezi obcemi Čestice a Prkošín. Okrsková soutěž se konala 31.5 v Drážově a nutno říci, že byla opět pro Dřešín úspěšná. Více o okrskové i o pohárových soutěžích je napsáno v části Soutěže a závody – 2014. I přes nepřízeň počasí jsme udělali turnaj v malé kopané v rámci dřešínské pouti. V říjnu jsme ještě vysázeli stromky (třešně) podél cesty ke Dřešínku a také vyčistili studánku v chatové oblasti. A samozřejmě sezónu ukončil 6. ročník Setkání harmonikářů na Podlesí.
Celý rok byl zakončen na výroční valné hromadě, která proběhla 17.1.2015. A protože uteklo dalších 5 let, byla opět volební. Ovšem protože hasiči fungují velmi dobře, žádné převratné změny ve výboru nenastaly. Pouze byla doplněna do výboru funkce kulturního referenta a obměněna revizní komise. Pro dalších 5 let bude výbor v tomto složení:

 • Starosta: Radek Kolářík
 • Místostarosta: Jan Šochman
 • Velitel: Václav Voldřich ml.
 • Jednatel: Josef Poleník
 • Finanční hospodář: Karel Matějka
 • Preventista: Radek Česánek
 • Strojník: Josef Smola ml.
 • Vedoucí mládeže: Jiří Záhorský
 • Kulturní referent: Pavel Voldřich
 • Revizní komise: Martin Eigner, Eva Záhorská

Zpět nahoru

Roky 2004 – 2013 (60. let)

2013

Dne 9.2. byl ve Dřešíně tradiční masopustní průvod. Velmi vydařená byla sezóna 2013 pro mladé hasiče, kteří již dosáhli na medaily v celkovém hodnocení ŠHL. Taktické cvičení proběhlo 3.5. v Drážově, ale rozhodně nejdůležitější akcí roku bylo pořádání okrskové soutěže a oslav 60 let SDH Dřešín dne 25.5.2013. Soutěže se zúčastnilo rekordních 26 družstev (15 mužů, 5 žen a 5 veteránů). Kromě toho jsme se zúčastnili několika pohárových soutěží a 6.7. poprvé závodilo v pohárové soutěži družstvo veteránů. Podrobnosti o soutěžích jsou v části Soutěže a závody – 2013. Další významnou událostí v obci byla rekonstrukce hřiště u bytovek, a tak jsme v září opět po několika letech uspořádali pouťový turnaj v malé kopané. Jak se stalo již tradicí, v říjnu proběhl pod taktovou hasičů ze Dřešína již 5. ročník Setkání harmonikářů na Podlesí.
Výroční valná hromada byla 18.1.2014. Kromě zpráv o činnosti a hospodaření sboru, činnosti dětí a informacích od strojníka, se hlavně hodnotily oslavy 60. výročí sboru, které proběhly v květnu 2013. A hodnocení bylo snad ze všech úst pozitivní.

2012

První akcí roku byl tradičně 18.2. masopustní průvod a o Velikonocích jsme udělali v hospodě turnaj v ping-pongu. Po celou letní sezónu 2012 úspěšně bojovali mladí hasiči – dokonce sahali po medaili v ŠHL. Dospělí hasiči se zúčastnili taktického cvičení v Nahořenech (4.5.), okrskové soutěže v Prkošíně (26.5.) a dalších 2 pohárových soutěží. Více je v části Soutěže a závody – 2012. V září jsme pořádali ve Dřešíně tradiční pouťové odpoledne. V říjnu hasiči pořádali v Česticích 4. ročník Setkání harmonikářů na Podlesí.
Valná hromada se konala 19.1.2013. Zúčastnilo se 41 hasičů a probíhala trochu netradičně. Protože v roce 2013 bude výročí sboru (60 let), zpracovávali jsme prase, které jsme získali sponzorsky od Josefa a Pavla Smolů. Část masa jsme zamrazili na soutěž a za hospodou v polní kuchyni se dělal ovar, jitrničky, jelítka, polévka – zkrátka takové malé vepřové hody. V trochu slavnostnějším duchu se konala i vlastní schůze. Samozřejmě nechyběly zprávy velitele, hospodáře, revizní komise a strojníka. Jiří Záhorský informoval o úspěšné činnosti mladých hasičů a o jejich zapojení v roce 2012 do celostátní hry PLAMEN. Starostka obce Eva Broulimová poděkovala za výchovu mládeže a zvlášť pochválila akci „Setkání harmonikářů na Podlesí“. Starosta okrsku M. Vilánek chválil formu taktických (námětových) cvičení. Hodně se diskutovalo o přípravách okrskové soutěže v roce 2013 a s tím spojených oslav 60ti let SDH Dřešín.

2011

Po masopustním průvodu (5.3.) uspořádali hasiči v místním hostinci Velikonoční veselici (24.4.), kde hrála kapela „Táta a já“. Mladí hasiči se úspěšně účastnili několika soutěží a 18.6. se konala poprvé ve Dřešíně pohárová soutěž mladých hasičů. Více je napsáno v části „Mladí hasiči – 2011“. Námětové cvičení proběhlo ponovu v Prkošíně – místo i čas byl pro všechny do poslední chvíle utajen. Okrsková soutěž byla ve Dřešínku a zajímavá byla i doplňková soutěž – pivní štafeta. Také jsme se zúčastnili několika pohárových soutěží, jak jsme slíbili na valné hromadě. Podrobnější popis je v části Soutěže a závody – 2011. Jelikož v turnaji ve fotbale byla poslední dobou slabší účast, udělali hasiči o pouti turnaj v ping-pongu. V říjnu (22.10.) uspořádali hasiči v místní hospodě Posvícenskou zábavu, kde hrálo „Trio ORION“ a o týden později (29.10.) proběhl v Česticích 3. ročník Setkání harmonikářů na Podlesí.
Výroční valná hromada proběhla 21.1.2012 a zúčastnilo se 42 členů. Starosta Radek Kolářík zhodnotil uplynulý rok a kladně hodnotil spolupráci s obcí – podařilo se zakoupit novou stříkačku. Velitel Václav Voldřich přednesl zprávu o činnosti a hospodář Karel Matějka zase o financích. Jiří Záhorský obeznámil s potížemi od ORM Strakonice, jelikož začali podmiňovat účast dětí na pohárových soutěží účastí na hře Plamen. Strojník Josef Smola informoval o opravě hlavy u PPS12 a přípravě opravy nové stříkačky. Starosta okrsku M. Vilánek informoval o možnosti zapůjčení závodníků na okrskové soutěži a pochválil nový způsob námětových (taktických) cvičení stejně jako naši účast na pohárových soutěžích. Byl přijat nový člen – Jiří Mls st. (převod z Chvalšovic). Valná hromada se usnesla, že za členy nad 65 let bude sbor hradit členské příspěvky. V diskusi se mluvilo o dalších kulturnich akcích a také o přípravách na 60. výročí sboru v roce 2013.

2010

V první části roku 2010 byl opět masopustní průvod (13.2.) a stavění máje. Dne 11.4.2010 však nastal důležitý milník v historii našeho sboru. Ve Dřešíně začali pracovat mladí hasiči. Více o prvním roce činnosti mladých hasičů je napsáno v části „Mladí hasiči – 2010“. Dospělí hasiči se v květnu zúčastnili námětového cvičení a v červnu okrskové soutěže.  O pouti dne 11.9. byl opět pořádán pouťový turnaj v malé kopané – více v části „Dřešínská pouť – 2010„. Týden po pouti (18.9.) udělali hasiči na střelnici „Dětský střelecký den“. Koncem října pořádali hasiči 2. ročník Setkání harmonikářů na Podlesí, tentokrát již v Česticích. Prosinec je každoročně spojen se zdobením vánočního stromku.
Valná hromada se konala 8.1.2011 a bylo přítomno 52 hasičů + 2 hosté. Ke zprávě starosty, velitele, hospodáře, revizní komise a strojníka přibyla také zpráva vedoucího mládeže. V té Jiří Záhorský poděkoval Radkovi Koláříkovi a Vaškovi Volřichovi, kteří se rovněž podílejí na trénincích mladých hasičů. Starosta okrsku M. Vilánek poděkoval za pozvání a řekl, že Dřešín je 2. nejpočetnější sbor v okrsku. Vyjádřil nespokojenost s posledním námětovým cvičením a řekl, že připravují zpřísnění této akce. Závěrem moc pochválil lidi, kteří ve Dřešíně pracují s mládeží. Také starostka obce Eva Broulimová slíbila, že dobrá spolupráce s obcí bude fungovat i nadále. V diskusi bývalý starosta hasičů Alois Kolářík řekl, že oproti minulosti se hodně zvýšila laťka a vyjádřil poděkování všem hasičům, kteří se na tom podílejí.

2009

Masopustní průvod proběhl 21.2. Následovaly již standardní akce – stavění máje a účast na okrskovém cvičení 30.5. ve Vacovicích. Opět jsme nasadili 5 závodních družstev – 3x muži a po jednom družstvu žen a veteránů. A právě ženám a veteránům se podařilo vybojovat pohár za 3. a 2. místo. V kategorii můžů jsme byli 5., 8. a 12. Na podzim uspořádali hasiči akci, která se později stala krásnou tradicí. V sobotu 7.11.2009 ve Chvalšovicích proběhl 1. ročník „Setkání harmonikářů na Podlesí“. Více se o této akci dočtete v části „Harmonikáři – 1. ročník“.
Valná hromada proběhla 23.1.2010, zúčastnilo se 40 členů a opět (po 5ti letech) to byla hromada „volební“. Po zprávách starosty, který rekapituloval činnost za posledních 5 let, následovaly zprávy velitele, hospodáře, revizní komise a strojníka. Poté se konaly volby výboru. Návrh byl ponechat stávající výbor, jen ho doplnit o funkci vedoucího mládeže. Složení nového výboru je tedy následující:

 • Starosta: Radek Kolářík
 • Místostarosta: Jan Šochman
 • Velitel: Václav Voldřich ml.
 • Jednatel: Josef Poleník
 • Finanční hospodář: Karel Matějka
 • Preventista: Radek Česánek
 • Strojník: Josef Smola ml.
 • Vedoucí mládeže: Jiří Záhorský
 • Revizní komise: Martina Hrušková, Zdeňka Mikešová

O práci s mládeží, která by se měla rozjet v roce 2010, informoval Jiří Záhorský. Je potřebné dokoupit materiál pro závodění dětí. Zdeněk Poleník poděkoval jménem obce za spolupráci. Zlatým hřebem večera bylo představení a pokřtění DVD z 1. ročníku harmonikářů. Na jeho výrobě se podílel Jiří Hruška a Jiří Záhorský. Kmotrové jsou Alois Kolářík a Jindřich Šašek, kteří svým vystoupením tento první ročník zahájili.

2008

První akcí roku byl masopustní průvod dne 2.2.2008. O Velikonocích (23.3.) pořádali v místním pohostinství hasiči Velikonoční veselici. Proběhla brigáda na sběr kamene a také železná sobota. V místní hospodě se také uskutečnilo několik „posezení s písničkou“, kde vždy zahráli různí harmonikáři. V počtu 5ti družstev jsme závodili 24.5. na okrskové soutěži v Krušlově. Dále proběhl dětský den, pochod po krásách Šumavy a pouťový fotbalový turnaj. Proběhl úklid a vybílení hasičárny a v prosinci jsme ozdobili vánoční stromeček.
Výroční valná hromada se konala 10.1.2009 a bylo přítomno 42 členů + 3 hosté. Zpráva velitele byla o činnosti za celý rok a poté následovala zpráva hospodáře, revizní komise a strojníka. Byl přijat nový člen Albert Russ. Host Miloslav Vilánek pochválil soutěž v Krušlově a informoval, že ve Strakonicích bylo zrušeno operační středisko – přesunuto do Tábora. V diskusi J. Záhorský opět zmínil téma děti – bylo by dobré s nimi začít pracovat. Na závěr opět Ivan Šochman přečetl jeden starý vtipný článek.

2007

Dne 17.2. opět zahájil rok masopustní průvod. Ještě před tím v lednu prošel naším územím orkán Kyrill, jehož následky jsme pomáhali likvidovat. Opět proběhla železná sobota a stavění máje. Hlavní akcí byla organizace soutěže, která je spojena s oslavami 55. výročí založení sboru. Koordinací příprav se zabývala mimořádná členská schůze 5.5. a nebyli by to hasiči ze Dřešína, kdyby nepřišli s něčím novým. Útok od stroje bude nejen v kategoriích muži a ženy, ale popvé na našem okrsku bude kategorie „veteráni“, tedy hasiči starší 40ti let.
Soutěž proběhla 26.5.2007 za krásného slunečného počasí a zúčastnilo se jí rekordních 24 závodních družstev (15 mužů, 6 žen a 3 veteráni), z toho 5 ze Dřešína (3+1+1). Obrovského úspěchu zde dosáhli hasiči a hasičky z Čestic, kteří vyhráli všechny 3 kategorie. Pro Dřešín se podařilo vybojovat pouze 1 pohár za 2. místo veteránů. Ovšem co se týče pořadatelství, tak to byla zatím asi nejvydařenější soutěž v historii okrsku. Velký úspěch měly také doprovodné soutěže pro děti.
Na podzim pořádali hasiči opět pouťový turnaj v malé kopané. Dále se zúčastnili brigády na sběr kamene pro ZVO Dřešínek a pomáhali při opravě obchodu a hospody.
Valná hromada proběhla 19.1.2008. Po bohaté zprávě velitele o činnosti byli přijati 3 noví členové – Václav Mikeš, Ilona Kralovičová a Jiří Kadlec. Potom Jiří Záhorský zhodnotil pozitivně soutěž, která ukázala, že jsme schopni pořádat i velké akce. Byl proškolen strojník. Paní starostka Z. Šasková poděkovalal za vzornou reprezentaci obce a pan M. Vilánek se opět vyjádřil pochvalně o našem sboru. I tak je ale stále co zlepšovat. Na závěr Ivan Šochman přečetl leták z roku 1936, což bylo velmi vtipné.

2006

Rok 2006 začal 25.2. masopustním průvodem. Zúčastnili jsme se námětového a okrskového cvičení a v červnu jsme umyli koupaliště. Bohužel v neděli 25.6.2006 prošlo obcí silné krupobití a tak jsme odklízeli následky a museli znovu umýt koupaliště. Večer 11.8. se naše družstvo žen zúčastnilo noční pohárové soutěže v Česticích a obsadilo 4. místo. Na koupališti jsme se podíleli na betonování pilířů na nápusti. O pouti (v sobotu 16.9. odpoledne) se konal turnaj v malé kopané a za hospodou se opékalo prase. Koncem roku byl opět postaven vánoční stromek.
Valná hromada se konala 13.1.2007 a zúčastnilo se 32 členů + 1 host (Miloslav Vilánek). Starosta informoval, že pravila pro okrskovou soutěž bude určovat pořadatel. To je pro nás aktuální, protože v roce 2007 bude soutěž ve Dřešíně. Odhlasovali jsme zakopání kádě, aby bylo možné sát. Odsouhlasilo se také, že bude jednotná mašina, ale ostatní nářadí bude mít každý své. Byli přijati 4 noví členové – Martin Lácha, Marie Kordíková, Jaroslava Valková a Jiří Hudec. Dále se mluvilo o možnostech stavebních úprav v hasičárně a dotacích na její vybavení. Multikára byla převedena do majetku hasičů. Na závěr host (p. Vilánek) pochválil náš sbor za velkou aktivitu a řekl pár slov o námětových cvičeních.

2005

První akcí roku byl tradičně 5.2. masopustní průvod. Na jaře byly prořezány stromy a uklizena zastávka u koupaliště. V letošním roce byl poprvé postaven máj na novém místě – u ohniště za hospodou (do té doby se stavěl u pomníku). Na okrskové soutěži v Nahořanech se umístily ženy na druhém místě a 2 družstva mužů obsadila 4. a poslední místo. 18.6.2015 bylo v naší obci Setkání rodáků, na jehož organizaci se hasiči podíleli. V srpnu proběhl turnaj v šipkách, před poutí úklid kapličky a o pouti hasiči opékali prasátko. V prosinci byla zasazena lípa u cesty k Dobrši.
Výroční valná hromada proběhla 14.1.2006 a zúčastnilo se 30 členů + 3 hosté. Zprávu velitele a hospodáře vystřídal strojník, který řekl pár slov o stroji, který byl přivezen v lednu 2005 (zřejmě multikára). Začaly přípravy na STK. Starosta hasičů informoval o pořízení 10ti nových obleků a navrhl koupit nové savice. Host p. Miloslav Vilánek mluvil o zranění, ke kterému došlo na okrskové soutěži v Nahořanech. Bude povinnost používat pojistky na spojky hadic. Diskutovalo se o možnosti závodit s vlastními stroji. Další host (staroskta obce pí. Šašková) poděkovala za dobrou spolupráci. Byl přijat nový člen sboru – Martin Eigner. Pak proběhla ješte diskuse.

2004

Kromě masopustního průvodu pořádali hasiči 14.2. ples v Zálesí, kde hrála kapela Orion. Na jaře proběhla v obci zkouška hydrantů. Námětové cvičení bylo v Zálesí a soutěž ve Chvalšovicích. Na soutěži závodila 2 družstva mužů a 1 družstvo žen a všechna družstva byla úspěšná! Pohár za 2. a 3. místo přivezli muži a ženy byly 2. Zajímavou akcí byla teké železná sobota, kde se posbíralo 3,5 t železa. Dále se podařilo sehnat stříkačku PS12 z vojenských uložených zásob z Pardubic, což bylo domluveno přes Jiřího Záhorského. Také byla zdemolována kaplička na konci vsi.
Valná hromada se konala 3.12.2004 a bylo přítomno 39 členů. Poměrně obsáhlá byla zpráva velitele o činnosti. Následovala zpráva o hospodaření. Starosta hasičů ve svém příspěvku zhodnotil práci výboru v uplynulém období a zmínil i připravovanou povinnost vést podvojné účetnictví. I proto byli do nového výboru navrženi další 2 členové. Nový výbor byl zvolen v následující podobě:

 • Starosta: Radek Kolářík
 • Místostarosta: Jan Šochman ml.
 • Velitel: Václav Voldřich ml.
 • Jednatel: Josef Poleník
 • Hospodář: Karel Matějka
 • Preventista: Radek Česánek
 • Strojník: Josef Smola ml.
 • Revizní komise: Martina Hrušková, Zdeňka Mikešová

Starostka obce (paní Šašková) poděkovala hasičům za dobrou spolupráci. Jiří Záhorský dodal informaci k pořízení stříkačky a Ivan Šochman nakonec zpestřil schůzi vtipným příspěvkem o nákupu stříkačky.
Zpět nahoru

Roky 1994 – 2003 (50. let)

2003

Začátkem roku opět proběhl masopustní průvod. V dubnu bohužel zemřel dlouholetý aktivní člen sboru Jan Česánek. I přes tuto smutnou událost však proběhla mimořádná členská schůze 7.5.2003 za účasto 22 členů. Kromě příprav na soutěž bylo přijato 7 nových členek SDH. Na soutěži bude kromě tradičního útoku od stroje a požární štafety mužů také poprvé v historii okrsku útok od stroje žen! Také bylo definitivně stanoveno, že závody nebudou na koupališti (jako doposud), ale na louce u cesty do chalup – to je vlastně uvnitř obce.
Vlastní soutěž proběhla 24.5.2003 ve 4 disciplínách (útok muži, útok ženy, štafeta a přebor jednotlivce). Mezi muži naše družstva obsadila 3. a 8. místo, ženy skončily na 2. místě. Sbírku medailí doplnil Jiří Záhorský 3. místem v přeboru jednotlivce. Pořádání soutěže podpořila i řada sponzorů, takže si všichni mohli užít třeba pečeného prasátka. Dokonce hasiči připravili i doprovodné soutěže pro děti! Všem sponzorům i pořadatelů patří velký dík.
Výroční valná hromada proběhla ještě v tomto roce, tedy 6.12.2003. Zúčastnilo se 34 členů a 6 hostů! Velmi pozitivně zde byl z různých úst hodnocen průbeh okrskové soutěže. Také se podařilo zakoupit několik vycházkových uniforem, které se budou hodit při slavnostních příležitostech. Ve zprávě velitele zazněla ještě informace o betonování nápusti na koupališti či opravách cest nebo pomníku. Velice příznivě vyzněla i zpráva o hospodaření sboru. Pak se ještě diskutovalo o přípravě taneční zábavy a na závěr poděkoval všem za práci i hasič z vedlejší obce – Karel Novák.

2002

V první části roku proběhl velice vydařený masopustní průvod. Námětové cvičení proběhlo 3.5. v Dobrši stejně jako okrsková soutěž, ta byla 1.6.2002. V srpnu roku 2002 prošly nejen naší obcí, ale celou Českou republikou velké povodně. Hasiči pomáhali s ochranou majetků ohrožených lidí a také s odstraňováním následků povodní. Také byl natřen sušák na hadice a uklizena a vybílena hasičárna. Také se tato budova dočkala opravy soklu. Nelze zapomenout ještě na tradiční stavění máje a vánočního stromku. Balíček a pamětní medaili k životnímu jubileu (70 let) dostal p. Mráček.
Valná hromada byla naplánována na 4.1.2003 a přišlo rekordních 31 členů. Po zprávách starosty, velitele a hospodáře se velká část schůze věnovala přípravám na oslavy 50. výročí založení sboru v roce 2003. V diskusi také poděkovala za práci starostka obce paní Z. Šašková.

2001

První akcí roku byl masopustní průvod. Na jaře proběhl úklid koupaliště a úspěšně jsme se zúčastnili okrskové soutěže v Drážově – 2. a 8. místo). Na aktivu byl již dopředu podán návrh, že v roce 2003 uděláme soutěž ve Dřešíně. Náš sbor bude slavit 50 let! Dále byla provedena inventura zařízení a protřídění materiálu v hasičárně.
Valná hromada se konala 12.1.2002 a zúčastnilo se 27 členů + 1 host – starosta okrsku Miloslav Vilánek. Po zprávě velitele a hospodáře následovala i krátká zpráva strojníka. Vystoupil také host (M. Vilánek), který se stal starostou okrsku po p. Kabátovi. Řekl, že náš okrsek má 12 sborů a přidělené číslo 25. Pochválil náš sbor za aktivitu a předběžně přislíbil soutěž v roce 2003. Byli přijati 2 noví členové – Pavel Voldřich a Tomáš Lácha. V diskusi bylo dohodnuto, že členské příspěvky si bude platit každý sám.

2000

Hasiči se podíleli již na obvyklých kulturních akcích – masopustní průvod, stavění máje a vánočního stromku. Také pořádali jednu taneční zábavu. Sousední sbor (SDH Čestice) měl výročí 115 let založení, takže okrsková soutěž proběhla tam.
Valná hromada proběhla 20.1.2001 v pohostinství Dřešín za účasti 26 členů. Po zprávě o činnosti a hospodaření byli přijati 3 noví členové – František Smola ml., Miroslav Roučka a Pavel Bublík. Podařilo se udělat 20 nových pracovních obleků (tričko, laclové kahoty + bunda a čepice), které byly předány do užívání aktivním členům sboru.

1999

Kromě tradičních kulturních akcí, jako je masopustní průvod a stavění máje či vánočního stromku, pořádali hasiči v tomto roce na sále ve Chvalšovicích hned 2 muziky – 27.2. ples (hrálo trio Orion) a 18.9. pouťovou zábavu (hrála Renezance). Tradičně jsme se zúčastnili okrsové soutěže, tentokrát ve Vacovicích a opět jsme nasadili 2 družstva. Náš sbor měl také výjezd – podílel se na hašení požáru v Česticích. Bohužel zde došlo k zadření stříkačky, ale strojník Josef Smola ji opravil.
Valná hromada se konala 22.1.2000 a bylo na ní 29 členů. Po zahájení (a uctění památky Josefa Smoly nejst.) zazněla zpráva o činnosti a o hospodaření. Poté byl valnou hromadou zvolen nový výbor v tomto složení:

 • Starosta: Radek Kolářík
 • Místostarosta: Jan Šochman ml.
 • Velitel: Václav Voldřich ml.
 • Jednatel: Josef Poleník
 • Hospodář: Karel Matějka
 • Preventista: Radek Česánek
 • Strojník: Josef Smola ml.

Host Jaromír Brabec přečetl dopis starostky okreního sdružení a vysvětlil jeho činnost. Zpětně byly uhrazeny členské příspěvky, takže nakonec k žádnému osamostatnění nedošlo.

1998

Pravděpodobně proběhla okrsková soutěž ve Dřešíně (na základě rozhodnutí minulé valné hromady).
Z tohoto roku chybí zápis z valné hromady, je pouze z přípravné výborové schůze 13.1.1999. Výbor připravil následující návrhy, které měly být schváleny na valné hromadě dne 23.1.1999:

 • změna strojníka (místo Jiřího Záhorského bude strojník Josef Smola ml.)
 • provedení preventivních prohlídek
 • uspořádat taneční zábavy ve Chvalšovicích (navrhli Záhorský a Kolářík)

Valné hromady se zúčastnil také pan Císařovský z okresu, který objasňoval důvody, proč bychom měli setrvat pod OV. Na základě rozhodnutí poslední valné hromady (ze 17.1.1998) zatím sbor trvá na osamostatnění. Více má rozhodnout právě valná hromada.

1997

Hasiči se jako každý rok podíleli na několika kulturních akcích – masopustní průvod, stavění máje a vánočního stromečku. Okrsková soutěž proběhla v Česticích a naše družstvo získalo 2. místo.
Dne 17.1.1998 se 25 členů zúčastnilo valné hromady. Byla zahájena starostou hasičů, pak byla zpráva velitele o činnosti, hospodáře o stavu financí a kontrola revizní komise. Pak byl schválen plán práce a přijat nový člen – Miloš Ouška. Valná hromada rozhodla o osamostatnění našeho sboru. Důvodem byly hlavně stále rostoucí výše příspěvků (již 50,- Kč na člena). Jedná se o dost průlomové rozhodnutí!

1996

Jako obvykle zahájil rok masopustní průvod dne 17.2.1996. Dále se hasiči účastnili čištění koupaliště, stavění májů a vánočního stromku. Velice úspěšná byla okrsková soutěž v Krušlově, kde naše 2 družstva obsadila 1. a 2. místo.
Valná hromada se konala 18.1.1997 a bylo přítomno 21 hasičů. Po zprávách velitele, hospodáře a revizní komise byl schválen plán na příští rok. Starosta informoval o provedení registrace naší organizace a byl přijat nový člen – Pavel Hulej.

1995

V první části roku dělali hasiči masopustní průvod a podíleli se na stavění májů. Dále se zúčastnili okrskové soutěže (bohužel není uvedeno kde) a obsadili 4. místo.
Dne 3.2.1996 se konala valná hromada za účasti 22 členů. Po úvodu, který měl starosta Radek Kolářík, následovala zpráva velitele Václava Voldřicha o činnosti, hospodáře Karla Šochmana a revizní komise. Dalším bodem byly volby do výboru, kde byli zvoleni:

 • Starosta: Miloslav Mikeš
 • Místostarosta: Radek Kolářík
 • Preventista: Jiří Lukáš
 • Velitel: Václav Voldřich st.
 • Jednatel: Zdeněk Poleník st.
 • Hospodář: Karel Matějka ml.
 • Strojník: Jiří Záhorský
 • Revizní komise: Ivan Šochman (předseda), Josef Bečvář, Milan Šochman

Poté pan Poleník poděkoval bývalým členům výboru (Česánek, Smola, Kolářík, K. Šochman) za jejich práci.

1994

Rok 1994 začal tradičně masopustním průvodem. Okrsková soutěž proběhla ve Drážově a byla pro nás velice úspěšná! Závodila 2 družstva a obsadila 1. a 3. místo.
Výroční valná hromada proběhla 14.1.1995, zúčastnilo se 25 členů. Po zprávách velitele, hospodáře a revizní komise byl projednán plán práce na rok 1995. Bylo v plánu provést úklid kolem hasičárny a opravu kapličky. Také byl přijat nový člen – Josef Poleník. V diskusi se mluvilo o oblečení pro hasiče a o tom, zda se budou či nebudou dělat preventivní prohlídky.
Zpět nahoru

Roky 1984 – 1993 (40. let)

1993

Masopust proběhl 20.2.1993 a hasiči se tradičně účastnili v hojném počtu. V červnu jsme pořádali a zúčastnili jsme se hasičského cvičení ve Dřešíně. Bohužel, počasí ani sportovní štěstí nám nebylo nakloněno – skončili jsme až na 8. místě. O pouti jsme v Česticích uspořádali taneční zábavu. Životní jubileum (60 let) oslavil J. Šochman a dostal od hasičů věcný dar.
Valná hromada se konala 15.1.1994 za účasti 19 hasičů a 1 hosta. Standardně zazněla zpráva velitele, hospodáře a revizní komise. Z evidence byli vyřazeni 2 členové (Jiří Hruška st. a Miroslav Němec) a naproti tomu bylo 6 členů přijato – Roman Bublík, Václav Voldřich (ml.), Martin Česánek, Radek Česánek, Zdeněk Poleník a Jiří Hruška (ml.). Velitel dostal za úkol provést inveturu majetku. Dále proběhly doplňkové volby předsedy a byl zvolen Radek Kolářík. V diskusi označil Jiří Záhorský nutnost zakoupit cvičné oblečení. Obecní úřad s tím souhlasí a pomůže. Josef Poleník ještě uvedl potřebu umístění hydrantu na sad u Mikešů – z důvodu požární bezpečnosti.

1992

V první části roku hasiči dělali masopust, zúčastnili se námětového cvičení ve Dřešínku a hasičekého cvičení v Dobrši. Tam jsme obsadili 5. místo. Byla provedena inventura majetku v hasičské zbrojnici a výsledkem bylo konstatování, že je nedostatek „provozuschopných“ hadic, ale je nutné i udržovat pracovní oděvy a pořádek ve zbrojnici.
Dne 23.1.1993 proběhla výroční členská schůze, kde bylo 21 členů a 3 hosté. Po zprávě velitele V. Voldřicha o činnosti následovala zpráva hospodáře K. Šochmana. O preventvních prohlídkách referoval Jan Česánek. Věcný dar k životnímu jubileu dostane J. Šochman. Poté byl schválen plán práce na další rok. V diskusi se mluvilo o placení příspěvků – větší část lidí je proti. Obec přislíbila, že opraví střechu na hasičské zbrojnici, kterou nyní zatéká.

1991

V roce 1991 byla na hasičárnu připevněna elektrická siréna a zúčastnili jsme se tradičních akcí – masopustu, námětového a okrskového cvičení. To proběhlo v Drážově a naše družstvo obsadilo 4. místo, v přeboru jednotlivce se Jiří Záhorský umístil na 2. místě. Znovu byl zaveden okrsek v našem obvodě sdružující sbory z 13 obcí.
Výroční členská schůze se konala 18.1.1992 a bylo přítomno 23 členů. Po zprávě velitele a hospodáře byli odměněni tito členové:

 • medaile za věrnost (30 let) – Šochman K.
 • medaile za věrnost (20 let) – Mikeš M., Poleník Z.
 • životní jubileum (věcný dar) – Mráček J.

V diskusi se hovořilo o tom, jestli se budou nadále dělat preventivní prohlídky. Názory byly různé, nakonec se prohlídky udělají. Promluvil také host Jan Záhorský (za Obec) a připomněl, že si hasiči nevyčerpali od obce příspěvek na pohonné hmoty. Václav Voldřich dostal na starosti opravu a úklid hasičárny.

1990

Převratné politické změny posledních měsíců se dotkly i naší organizace. Takže první výborová schůze 15.2.1990 se nezabývala jen přípravou masopustu, jako v předchozích letech, ale také právními změnami v organizaci. Z požárníků se stali hasiči, KSČ již nemá vedoucí úlohu a 4. květen (svátek sv. Floriána) byl určen jako „den hasičů“. Také pravidelné výroční schůze se začaly konat až v lednu. Takže rok 1990 byl hodnocen na schůzi konané 12.1.1991. Přítomno bylo 22 hasičů. Na úvod schůze byla uctěna památka vzesnulého člena – p. Linharta. Pak byla zpráva velitele (V. Voldřich) o odpracovaných hodinách, námětovém cvičení v Kváskovicích a sportovním cvičení, kde jsme obsadili 4. místo a v přeboru jednotlivce byl Jiří Záhorský na 2. místě. Pak následovla zpráva hospodáře a informace od A. Koláříka o změnách v právním uspořádání organizace. Mimo jiné se sjednotilo placení členských příspěvků ve výši 6,- Kčs. Rovněž bylo upraveno složení výboru:

 • Předseda: Kolářík Alois
 • Místopředseda: Mikeš Miloslav
 • Preventista: Česánek Jan
 • Velitel: Voldřich Václav
 • Jednatel: Poleník Zdeněk
 • Hospodář: Šochman Karel
 • Materiálně technické zabezpečení: Smola Josef
 • Revizní komise: Matějka K., Bečvář J., Šochman M.

V diskusi se mluvilo o potřebě zakoupení nových hadic (Smola J.), vylepování známek (Šochman K.), spolupráce s MNV (Kolářík A.) a umístění elektrické sirény (Záhorský Jiří). Dokonce se mluvilo i o možnostech uspořádání staročeské konopické či vybudování tanečního parketu.

1989

První výborová schůze byla již 27.1.1989, protože termín masopustu byl také velmi brzký (4.2.). V květnu (12.5.) byla příprava na námětové cvičení ve Dřešíně a na okrskovou soutěž ve Vacovicích. Rok se hodnotil na výroční členské schůzi, která proběhla dne 10.12.1989 ve Dřešíně. Bylo zde 20 členů a 1 host. První byla zpráva o odpracovaných hodinách, ovšem chodník v obci postaven nebyl. Pak následovala zpráva hospodáře, revizní komise a preventisty. Plán práce na rok 1990 byl schválen. Dále byly předány odměny:

 • medaile za věrnost – Poleník J., Šochman K., Mikeš M., Smola J. ml.
 • čestné uznání OV – Česánek J., Voldřich V.
 • čestné uznání MO – Zahradník E.
 • životní jubileum (knižní dar) – Smola J. st. (75 let), Linhart V. (75 let), Matějka K. (60 let)

Schůze schválila odhlášení členů, kteří se již odstěhovali (M. Matějka, Z. Zahradník, M. Zahradník, J. Hubač, V. Pečimůth, R. Cipro). Naopak byli přijati J. Eigner (z Dobrše) a noví členové Pavel a Josef Smolové. V diskusi poděkoval M. Mikeš za práci a mluvil také o vybudovaání chodníku (hned na jaře). Nakonec vystoupil host Karel Novák a práci všech pochválil.

1988

Výborová schůze pro přípravu masopustu (13.2.) proběhla 5.2.1988. Druhá výborová schůze připravovala účast na okrskové soutěži v Česticích. Celkem 23 členů a 1 host se zúčastnili 9.12.1988 výroční členské schůze. Zprávu o činnosti přednesl A. Kolářík. Byl proveden masopustní průvod, beseda s mládeží a občany, účastnili jsme se námětového cvičení ve Dřešínku a okrskové soutěže v Česticích a byl postaven vánoční strom. Následovala informace o odpracovaných hodinách a o hospodaření. Pak byla předána tato ocenění:

 • čestné uznání MO – F. Smolovi
 • čestné uznání OV – K. Matějkovi
 • medaile za věrnost (20 let) – J. Česánkovi, J. Šaškovi, J. Smolovi
 • medaile za věrnost (10 let) – I. Šochmanovi
 • knihžní odměna – J. Šochmanovi (55 let), J. Poleníkovi (60 let)

Po schválení závazku na další rok byla diskuse. Zde M. Pešek seznámil s placením členských příspěvků (do 18 let 4,-Kčs, 18-60 let 15,-Kčs a nad 60 let 8,-Kčs).

1987

Výborová a členská schůze 20.2.1987 připravovala masopust (28.2.) a komise pro preventivní prohlídky. Na výborové schůzi 29.5.1987 byla hlavním bodem příprava soutěže ve Dřešíně, kde jsme poté obsadili pěkné 2. místo. Výroční členská schůze proběhla za účasti 23 členů a 2 hostů 19.12.1987 ve Dřešíně. Předseda hodnotil uplynulý rok – byly provedeny preventivní prohlídky, masopust, proběhlo námětové cvičení ve Vacovicích a okrsková soutěž ve Dřešíně. Nastaly také změny ve složení výboru:

 • Předseda: Kolářík Alois
 • Místopředseda: Mikeš Miloslav
 • Referent PVP: Šašek Jindřich
 • Referent prevence: Česánek Jan
 • Velitel: Voldřich Václav
 • Jednatel: Poleník Zdeněk
 • Hospodář: Šochman Karel
 • Materiálně technický hospodář: Mráček Bohoš
 • Referent CO: Matějka Karel st.
 • Kronikář: Poleník Josef
 • Další členové: Smola Josef
 • Revizoři: Poleník J., Bečvář J.

Byl schválen plán práce na další rok a vystoupili hosté. Pan Šašek poděkoval jménem JZD a pan Kahuda požádal o pomoc obci při budování chodníku.

1986

Dne 7.2.1986 proběhla výborová a členská schůze za účasti 15 členů. Jako obvykle se domlouval masopust (8.2.) a preventivní prohlídky. Výroční členská schůze byla 6.12.1986 a přišlo 21 členů a 1 host. Velitel Mikeš měl zprávu o činnosti, kde hodnotil realizaci masopustního průvodu i účast na okrskové soutěži (není uvedeno, kde byla). Dále byl připraven závazek na rok 1987 a předány tyto odměny:

 • kniha k životnímu jubileu – Zahradník E., Hynek J.
 • medaile za věrnost (30 let) – Bejček F., Šochman J.

V diskusi byla zmíněna potřeba natřít sušák na hadice a velitel Mikeš požádal o uvolnění z funkce velitele z důvodu funkce na MNV.

1985

Na první výborové a členské schůzi (15.2.1985) se tradičně připravoval masopust (16.2.) a preventivní prohlídky. Další schůze proběhly 28.4. a 23.8. Výroční členská schůze proběhla celkem brzy – 27.10.1985, přítomno bylo 24 členů a 3 hosté. V obvyklé zprávě o činnosti byly konstatovány odpracované hodiny, dobré provedení preventivních prohlídek, ale také úspěch na okrskové soutěži v Zálesí (1. místo). Byla předána medaile za zásluhy Karlovi Matějkovi. Výbor pracuje ve stále stejném složení:

 • Předseda: Kolářík Alois
 • Místopředseda: Česánek Jan
 • Velitel: Mikeš Miloslav
 • Jednatel: Poleník Zdeněk
 • Materiálně technický referent: Smola Josef
 • Organizační referent: Voldřich Václav
 • Hospodář: Šochman Karel
 • Referent prevence: Šašek Jindřich
 • Revizoři: Hynek J., Poleník J.

1984

Výborová a členská schůze se konala 24.2.1984. Byl domluven masopust (3.3.1984) a připraveny preventivní prohlídky. Další výborové schůze proběhly 28.4., 17.8. a 14.12. Výroční členská schůze se pak konala 22.12.1984 v místním pohostinství. Byly vyhodnoceny preventivní prohlídky, přijato 6 nových členů a do okrskové soutěže jsme v tomto roce zapojili 2 družstva (bohužel více podrobností není zapsáno). Na schůzi byly předány u příležitosy 70. narozenin věcné odměny Josefu Smolovi a Václavu Linhartovi. V tomto roce byl požár v Dobrši, kam ale každý odjel „na vlastní pěst“ a tudíž ani nebyla dovezena stříkačka. Byl schválen plán práce na rok 1985.
Zpět nahoru

Roky 1974 – 1983 (30. let)

1983

Na první výborové schůzi 5.2.1983 se připravoval masopustní průvod, který se konal 12.2.1983. Následující výborová schůze proběhla 19.3.1983 a plánovaly se preventivní prohlídky. Důležitá byla hlavně třetí výborová schůze 23.4.1983, kde bylo rozhodnuto, že u příležitosti 30. výročí založení uspořádáme v naší obci okrskové cvičení. Z toho důvodu bude vyčištěné koupaliště a okolní prostory. Na cvičení budou předány odměny pro zakládající členy (Hynek, Burda, Petr, Linhart, Staňek).
Výroční členská schůze se konala 10.12.1983 ve Dřešíně. Bylo přítomno 27 členů a 3 hosté. Po úvodu (A. Kolářík) následovala zpráva o činnosti – brigádnické hodiny, preventivní prohlídky, organizace a účast na okrskové soutěži, školení pro předsedu, jednatele a preventistu. Byl připraven plán činnosti na další období. Byly předány tyto odměny:

 • kniha – Šochman J. (50 let), Bejček F. (60 let)
 • diplom MO – Zahradník M., Volřich V.
 • diplom OV – Šašek J., Česánek J.
 • uznání KV – Šochman K.

Bylo přijato 6 nových členů (Bejček Jiří, Mráček Bohouš, Šochman Milan, Matějka Karel, Cipro Robert, Klása Kamil). Dále se hovořilo o nedostatku hadic a opravě stříkačky. Na závěr K. Novák (za OV ČSPO) kladně hovořil o průběhu schůze i o získání nových členů.

1982

Výborové schůze se konaly v termínech 2.2., 12.5., 2.6. a 12.11.1982. Na první se připravoval masopust, na druhé okrskové cvičení v Zálesí, na třetí byly schváleny podmínky předání místnosti v požární zbrojnici do užívání místním svazákům a poslední se připravovala výroční členská schůze.
Výroční členská schůze proběhla 12.12.1982 za účasti 18 členů a 2 hostů. Po politickém úvodu následovala zpráva velitele (M. Mikeš) o preventivních prohlídkách, účasti na soutěži, technice a odpracovaných hodinách. Byl připraven plán činnosti na následující rok. Byly předány věcné dary J. Mráčkovi (50 let) a F. Petrovi (70 let). Čestné uznání dostal Z. Poleník a A. Kolářík. Výbor zůstává ve stejném složení a po příspěvcích hostů byl schválen závazek na další období.

1981

Členské schůze konané 13.2.1981 se zúčastnilo 13 členů a plánovaly se preventivní prohlídky a masopustní průvod. Ten proběhne 28.2.1981. Na další schůzi 6.6.1981 pak byla příprava na okrskové cvičení ve Dřešínku.
Výroční členská schůze MO ČSPO proběhla 13.12.1981 ve Dřešíně a bylo tam 17 členů a 2 hosté. Po zahájení (A. Kolářík) byla zpráva velitele (M. Mikeš), kde byla vyzdvižena okrsková soutěž, preventivní prohlídky, údržba techniky i podíl na kultuře. Poté byl připraven plán práce na rok 1982 a následovaly pravidelné zprávy pokladníka a preventisty. Byly předány:

 • věcné odměny – Hynek, Šašek, Lešák, Burda
 • čestné uznání ONV – Smola Jos. ml.
 • medaile za věrnost – Šochman K., Šochman J.

V diskusi se mluvilo o požáru v nedaleké osadě Úlehle a teké o nedostatku hadic. Nakonec byl schválen plán činnosti na rok 1982.

1980

První výborová schůze se konala 8.2.1980 a jejím cílem byla příprava masopustního průvodu (16.2.1980). Podruhé se výbor sešel 8.3.1980 a připravil relaci do místního rozhlasu k akci „Březen – měsíc požární ochrany“. První členská schůze byla 25.4.1980, přítomno bylo 14 členů a projednávalo se stavění máje a účast na průvodu. Další výborová schůze proběhla 17.5.1980 a domlouvala se účast na cvičení v Nahořanech. Další 2 výborové schůze se konaly 26.9. a 19.11.1980.
Výroční členská schůze proběhla 22.11.1980. Přítomno bylo 20 členů a 3 hosté. Záhajil ji předseda A. Kolářík a byla zvolena volební komise. Velitel M. Mikeš informoval o preventivních prohlídkách, soutěži v Nahořanech a odpracovaných hodinách. Po zprávách preventisty a hospodáře byl schválen plán na rok 1981. Předseda předal čestné uznání p. Šaškovi a vecný dar K. Šochmanovi (50 let). Pak byl zvolen nový výbor ve složení:

 • Předseda: Kolářík Alois
 • Místopředseda: Česánek Jan
 • Velitel: Mikeš Miloslav
 • Jednatel: Poleník Zdeněk
 • Materiálně technický referent: Smola Josef
 • Organizační referent: Voldřich Václav
 • Hospodář: Šochman Karel
 • Referent prevence: Šašek Jindřich
 • Revizoři: Hynek J., Poleník J.
 • Delegát na okresní konferenci SPO: Smola Josef ml.

1979

První členská schůze se konala 16.2.1979 ve Dřešíně za účasti 15 členů. Hlavním bodem byla příprava masopustu (24.2). Další schůze následovala 1.4.1979, kde bylo 13 členů. Bylo zhodnoceno 1. čtvrtletí a připravovalo se stavění máje, účast na prvomájovém průvodu ve Vacově nebo ve Volyni a také hlavní akce – námětové cvičení ve Vacovicích. Dne 18.5.1979 byl promítán film s požární tématikou. Na výborové schůzi 22.9.1979 bylo hlavním bodem opékání berana. Další výborová a členská schůze byla 23.11.1979 (18 členů). Byl stanoven datum výroční schůze, označena nutnost provedení preventivních prohlídek a povoleno parkování automobilu s. Voldřicha v hasičárně.
Výroční členské schůze se dne 21.12.1979 zúčastnilo 18 členů + 6 hostů a hodnotil se uplynulý rok. Byl splněn socialistický závazek odpracovaných hodin a bylo provedeno 42 preventivních prohlídek. Na soutěži ve Vacovicích se nám zadřela vývjeva a také proběhlo fotbalové utkání mezi naší organizací a místními myslivci. Karel Matějka dostal věcný dar u příležitosti 50. narozenin. Do sboru byli přijati M. Němec a M. Bublík. Schůze přijala závazek do roku 1980 a na závěr vystoupili i hosté – s. Beneš za MNV a s.Brabec za OV ČSPO.

1978

V tomto roce se konalo velké množství schůzí. Výborové schůze byly v termínech 19.1., 17.2., 24.3., 21.4. a 8.12.1978. Jejich účelem byla většinou příprava členských schůzí.
První členská schůze byla 27.1.1978 a zúčastnilo se jí 17 členů. Hlavním bodem byla příprava masopustu, který proběhne 4.2.1978 od 10 hodin. Byly obstarány masky od Jihočeského divadla v Českých Budějovicích. Přítomen byl také Josef Režný, který promítl film natočený u nás na loňském masopustu a doprovodil ho komentářem.
Druhá členská schůze se konala 31.7.1978 za přítomnosti 21 členů. Bylo rozhodnuto, že soutěž proběhne ve Dřešíně a při té příležitosti budou udělena čestná uznání zasloužilým členům. Také bylo rozhodnuto o zavedení účtu.
Další členská schůze proběhla 28.4.1978, kde bylo 14 členů. Bude provedena brigáda na úklid hasičárny a okolí, opravu kapličky a čištění kanalizace. Na prvomájový průvod půjde 10 členů do Volyně a byl přijat nový člen – Ivan Šochman.
Výroční členská schůze se pak konala 17.12.1978 ve Dřešíně a bylo přítomno 21 členů a 2 hosté (Beneš a Broulim). Jako obvykle ji zahájil předseda A. Kolářík a kladně ohodnotil práci všech. Na okrskovém cvičení v načí obci byli odměněni tito členové:

 • Poleník st. – medaile za věrnost
 • Šochman J. – čestné uznání KNV
 • Šochman K. – čestné uznání ONV
 • Poleník, Mikeš, Kolářík – čestné uznání

Po zprávách o hospodaření a prevenci hovořil A. Kolářík o výcviku družstva mladších pořárníků, které by vedl s. Zahradník. Poté byl ještě schválen plán práce na rok 1979.

1977

Výroční členská schůze se konala 18.12.1977 ve Dřešíně. Zúčastnilo se jí 18 členů a 3 hosté (Marášek a Beneš za MNV a Broulim jako velitel obvodu). V tomto roce proběhl masopustní průvod, hasiči se podíleli na pracích na kanalizaci a stavbě čekárny. Předán dar s. Staňkovi (70. let) a přijat nový člen Vilém Pečimůt. Po standardních zprávách o prevenci a hospodaření proběhla bohatá diskuse. Mluvilo se o kontrolách splnění závazků, pořízení požární techniky (siréna, hasicí přístroje, žebřík aj.) a nafilmování masopustního průvodu. Také se volil nový výbor a byl schválen plán činnosti na rok 1978. Padl slib, že se v příštím roce pokusíme zajistit okrskovou soutěž.

1976

První členská schůze proběhla 16.4.1976 a zúčastnili se jí Hynek, Zahradník, Šochman K., Šochman J., Mikeš, Kolářík, Česánek J., Bejček, Burda, Hubač a Smola Jos. ml. Zhodnocen byl masopustní průvod, kerého se zúčastnilo 9 členů. Dále bylo přijato předsevzetí zúčastnit se 1. máje ve Vacově, betonování patek pro posklizňovou linku a podle potřeby účast na budování koupaliště.
Druhá členská schůze byla 1.10.1976 a za hasiče kandidoval do místních voleb s. Mikeš, velitel jednotky. Dále byl úkol provést preventivnní prohlídky a natřít okna, dveře a okapy u hasičárny.
Výroční členská schůze se konala 19.12.1976 ve Dřešíně a přítomno bylo 19 členů. Po politickém úvodu byly hodnoceny volby a také byl postaven sušák na hadice. V oblasti kultury proběhl masopustní průvod a stavění májek. Schválen byl plán práce na rok 1977, zaměřený hlavně na prevenci. Čestné uznání za dobrou práci dostali Smola Jos. ml. a Česánek Jan. Odměna k životnímu jubileu byla předána Burdovi Tom. (70. let), Česánkovi Jos. (60. let) a Zahradníkovi Ed. (50. let). V diskusi poděkoval za práci hasičům zástupce MNV s. Beneš.

1975

Dne 13.11.1975 se konala výborová schůze, jejímž hlavním úkolem bylo připravit výroční členskou schůzi na 23.11.1975. Té se zúčastnilo 22 členů a 2 hosté a proběhla v pohostinství ve Dřešíně. Řídil ji předseda A. Kolářík a byla schválena změna na místě jednatele – místo Zd. Poleníka, který nastoupil vojenskou službu, to bude Poleník Jos. Kladně byla hodnocena činnost sboru, nesplněno bylo jen postavení sušáku na hadice. Byl schválen plán práce na rok 1976 a slavnostně předány nové členské průkazy. Nakonec poděkoval předseda MNV s. Burda a promluvil i velitel okrsku s. Janout.

1974

První členská schůze (15 členů) se konala 17.5.1974, kde bylo naplánováno námětové cvičení (19.5.1974) pro přípravu na okrskovou soutěž v Prkošíně. Novým členem se stal J. Hubač. Druhá schůze (11 členů) proběhla 9.7.1974 a jednalo se hlavně o zvýšení pozornosti při žňových pracech. Dále se mluvilo a proškolení družstva a brigádnických hodinách. Byly též předány nové brigadýrky (čepice).
Zasedání výboru bylo 13.12.1974 a připravovala se výroční členská schůze. Ta se konala 25.12.1974 a přítomno bylo 12 členů. Plán práce a rok 1974 byl dokonce překročen, dále bylo pořízeno: materiál na sušáky hadic, cvičné obleky, savice a nová hlava na stříkačku. Do diskusních příspěvků přispěli také s. Čekal a Vilánek.

Zpět nahoru

Roky 1964 – 1973 (20. let)

1973

Dne 13.1.1973 proběhla výborová schůze, kde se připravovala výroční členská schůze. Ta se konala 20.1.1973 ve Dřešínku a přítomno bylo 17 členů sboru. Na programu byly preventivní prohlídky a také hodnocení soutěže z minulého roku ve Chvalšovicích. Dále bylo předáno čestné uznání zasloužilým členům Tomáši Burdovi, Josefu Česánkovi a Josefu Hynkovi. Taneční zábava se dělat nebude a masopustní průvod bude 11.3.1973.
Na konci roku (23.11.1973) byla další výborová schůze, kde se připravovala výroční členská schůze naplánovaná na 28.12.1973 do Chvalšovic. Na této schůzi byl zvolen nový výbor ve složení:

 • Předseda: Kolářík Alois, Bejček Franfišek
 • Místopředseda: Česánek Jan
 • Velitel: Mikeš Miloslav
 • Referent prevence: Šochman Jan
 • Organizační referent: Mráček Jaroslav
 • Jednatel: Poleník Zdeněk
 • Hospodář: Šochman Karel
 • Materiálně technický: Smola Josef ml.
 • Referent masově výchovné práce: Šašek Jindřich ml.
 • Revizoři: Burda, Smola st.

V diskusi bylo poukázána na nutnost dokončení výstavby Jendnoty. Přijat byl nový člen Zdeněk Zahradník. Naopak sbor opustili Miroslav Petr (přenesen do Volyně) a Josef Vachulka (na vlastní žádost).

1972

Výroční členská schůze ČSPO se konala 9.1.1972 ve Dřešínku. Bylo konstatováno, že revizoři neshledali závad a vystoupil také předseda MNV. Bude proveden maškarní průvod a bude-li k sehnání hudba, tak i zábava. Do sboru byl přijat Alois Kolářík.

1971

1970

Výroční členská schůze PS Dřešín se konala 12.12.1970 ve Dřešínku. Přítomno bylo 9 členů (Burda, Bejček, Šochman J., Šochman K., Linhart ml., Poleník, Mráček, Zahradník a Linhart st.). Novým předsedou byl zvolen p. Bejček. Zprávu o činnosti podal velitel p. Šochman, preventistou byl zvolen p. Mráček. Hlavním úkolem je provést preventivní prohlídky.

1969

Výroční členská schůze ČSPO se konala 19.1.1969 ve Dřešínku. Předseda p. Tryta poděkoval členům, kteří se podíleli na výstavbě požární zbrojnice. Zároveň žádá o pomoc při jejím dokončení. P. Čekal seznámil s organizací hasičů v nové federativní republice a jak bude nadále řízena. Dále se připravoval maškarní průvod (16.2.1969) a masopustní zábava ve Chvalšovicích.

1968

Členská schůze se konala 10.2.1968 a na programu byla hlavně příprava preventivních prohlídek a masopustního průvodu (25.2.1968). Dne 27.2.1968 uspořádají hasiči taneční zábavu. Druhá členská schůze se uskutečnila na konci roku – 20.12.1968. Zde byla zhodnocena činnost v uplynulém roce.

1967

Schůze výboru (10.1.1967) připravila členskou schůzi, která se konala 8.2.1967. Volil se nový výbor. Další výborové schůze byly 19.3., 16.4., 20.6. a 15.8.1967. Dne 10.10. pak byla další členská schůze. Na programech všech schůzí bylo hlavně zabezpečení požárních hlídek.
Na závěr roku proběhla 16.12.1967 ještě výroční členská schůze, kde se opět volil výbor a delegáti na okresní konferenci.

1966

Členská schůze se konala 16.3. a 8.10.1966, výborové pak 26.4 a 20.7.1966.
Projednávaly se hlavně preventivní prohlídky a brigády.

1965

1964

Zpět nahoru

Roky 1953 – 1963 (10. let)

1963

1962

1961

1960

1959

1958

1957

1956

1955

1954

1953

V roce 1953 byl v obci Dřešín založen hasičský sbor. Nebylo vůbec jednoduché, aby se lidi domluvili a přípravy již trvali několik let. Ve většině obcí již hasičské sbory fungovaly dlouhou dobu. Nakonec se to přeci jenom podařilo.
Zakládací členové jsou na následující listině:

Zpět nahoru