Územní plán obce

Územní plán obce Dřešín

  • územně plánovací dokumentace schválená dle zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu,  v platném znění
  • územní plán Dřešín vydalo zastupitelstvo obce dne 12.10.2016
  • územní plán nabyl účinnost dne 1.11.2016
  • územní plán je k dispozici na Obecním úřadě v Dřešíně, na Městském úřadě Strakonice, odboru rozvoje – úřad územního plánování, na Městském úřadě ve Volyni, odbor stavební úřad a ŽP  a na Krajském úřadě – Jihočeský kraj, odbor regionálního rozvoje, územního plánování, stavebního řádu a investic
  • odkaz na registrační list: http://www.uur.cz/iLAS/ilas_tiskRL2013.asp?RC_UPD=45695132