Měsíc: Únor 2010

  • Putování na Dálný východ

    Zastupitelstvo Obce Dřešín srdečně  zve na besedu s Jirkou Dolejším ze Dřešínka o cestě  do Ruska ( Bajkal, Východní Sajany ) s názvem Putování  na Dálný východ která  se koná v pátek dne 26. února 2010 od 17,30 hodin v Obecním hostinci ve Dřešíně. Beseda bude spojena s promítáním snímků z dalekých (ne)obyčejných cest. Přijďte mezi nás společně pobýt…

  • 42.veřejné zasedání zastupitelstva Obce Dřešín

    Program veřejného zasedání zastupitelstva obce Dřešín, které  se bude konat dne 17.2.2010 od 18 hodin  na obecním  úřadě ve Dřešíně: Kontrola zápisu a usnesení ze 41. zasedání ZO Výběr zhotovitele veřejné zakázky Místní komunikace – Dřešínské chalupy – silnice II/170 a Část chodníku na návsi ve Dřešíně Různé, došlá pošta Zdeňka Šašková, starostka