Informace o počtu a sídle volebních okrsků

Obecní úřad Dřešín ,Dřešín 24, 387 19 Čestice,
tel.: 383 396 423, mobil: 724 181 627

Informace o počtu a sídle volebních okrsků v souladu s § 15 písm. g) zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí ve znění pozdějších předpisů poskytuji informace o počtu a sídle volebních okrsků v obci Dřešín, okresStrakonice. Obec Dřešín má pro volby do zastupitelstva obce Dřešín konané ve dnech 15. a 16. října 2010 tyto volební okrsky:

1. okrsek č. 1 Dřešín

– Dřešín čp. 24

2. okrsek č. 2 Chvalšovice
– Chvalšovice čp. 25

3. okrsek č. 3 Dřešínek
– Dřešínek čp. 26

Ve Dřešíně dne 31.8.2010

Ing. Zdeňka Šašková, starostka

Minimální počet členů okrskových volebních komisí

Obecní úřad  Dřešín

387 19 Čestice, tel.: 383 396 423,  724 181 627

V souladu s § 15 písm. d) zákona č. 491/2001 Sb. o volbách do zastupitelstev obcí  ve znění pozdějších předpisů

s t a n o v u j i

minimální počet členů okrskových volebních komisí pro volby do zastupitelstva obce Dřešín,  konané ve dnech 15. a 16. října 2010 takto :

1. okrsek č. 1      Dřešín           – minimální počet 5

2. okrsek č. 2       Chvalšovice – minimální počet 5

3. okrsek č. 3       Dřešínek      – minimální počet 5

Ve Dřešíně dne 16.8.2010

Ing. Zdeňka Šašková, starostka

Veřejná schůze 4.8. 2010

Pozvánka na veřejnou schůzi,

která se bude konat ve středu

4.8.2010 od 19 hodin v obecním hostinci ve Dřešíně.

Program:

1. Řešení komunikační závady ve Dřešíně.

2. Probíhající a připravované práce na

opravách místních komunikací.

3. Bezdrátový rozhlas a veřejné osvětlení.

4. Stavební úpravy obecní budovy Dřešín 24

Prosíme všechny občany o účast.