Měsíc: Srpen 2012

 • Pozvánka na veřejnou schůzi zastupitelstva obce Dřešín

  Obecní úřad Dřešín, Dřešín 24, 387 19 p. Čestice, tel.: 383 396 423, 724 181 627, e-mail: obec.dresin@tiscali.cz   Pozvánka na veřejnou schůzi zastupitelstva obce Dřešín s občany Dřešínka a Hořejšic ve středu 22.08.2012 od 19.00 hodin v bývalé škole ve Dřešínku. Na programu budou informace o dosavadní činnosti zastupitelstva obce Dřešín. Připravte si, prosím,…

 • Program 20. veřejného zasedání zastupitelstva obce Dřešín

  Program 20. veřejného zasedání zastupitelstva obce Dřešín, které se bude konat dne 22.08.2012 od 18.00 hod. v bývalé škole ve Dřešínku   1. Kontrola zápisu a usnesení z 19. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Dřešín 2. Rozpočtové opatření č. 2/2012 3. 7. výzva MAS LAG Strakonicko o.s. 4. Dílčí přezkoumání hospodaření obce Dřešín za rok 2012…

 • Výzva zájemcům o účast v okrskových volebních komisích

  Obecní úřad Dřešín, Dřešín 24, 387 19 p. Čestice, tel.: 383 396 423, 724 181 627 e-mail: obec.dresin@tiscali.cz V y z ý v á  zájemce z řad občanů o účast v okrskových volebních komisích pro volby do zastupitelstev krajů, které se budou konat v pátek a v sobotu 12. a 13. října 2012, aby se…

 • Stanovení minimálního počtu členů okrskových volebních komisí

  Obecní úřad Dřešín, Dřešín 24, 387 19 p. Čestice, tel.: 383 396 423, 724 181 627e-mail: obec.dresin@tiscali.cz   V souladu s § 15 písm. c) zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů s t a n o v u j i minimální počet členů…