Štítek: zasedaní zastupitelstva

 • Program 45.veřejného zasedání zastupitelstva Obce Dřešín

  Zasedání zastupitelstva se  bude konat dne 26.5.2010 od 18 hod. na obecním úřadě ve Dřešíně Kontrola zápisu a usnesení ze 44. zasedání ZO Výběr zhotovitele veřejných zakázek MK Chvalšovice – Chvalšovické chalupy Část MK – Dřešínské chaty – silnice II/170 Spojovací MK Dřešín – Dřešínek Různé, došlá pošta Zdeňka Šašková, starostka

 • Program 44.veřejného zasedání zastupitelstva

  Program 44.veřejného zasedání zastupitelstva Obce Dřešín, které se bude konat dne 5.5.2010 od 18 hod. na obecním úřadě ve Dřešíně Kontrola zápisu a usnesení ze 43. zasedání ZO Závěrečný účet za rok 2009 Vnitřní směrnice obce Smlouva o budoucí darovací smlouvě – KN 1000/3 k.ú. Dřešín Projednání ceny vodného na r. 2010 Různé, došlá pošta…

 • 42.veřejné zasedání zastupitelstva Obce Dřešín

  Program veřejného zasedání zastupitelstva obce Dřešín, které  se bude konat dne 17.2.2010 od 18 hodin  na obecním  úřadě ve Dřešíně: Kontrola zápisu a usnesení ze 41. zasedání ZO Výběr zhotovitele veřejné zakázky Místní komunikace – Dřešínské chalupy – silnice II/170 a Část chodníku na návsi ve Dřešíně Různé, došlá pošta Zdeňka Šašková, starostka

 • 41. veřejné zasedání zastupitelstva

  Program  41. veřejného zasedání zastupitelstva Obce Dřešín, které se bude konat dne 3.2.2010 od 18 hod. na obecním úřadě ve Dřešíně Kontrola zápisu a usnesení ze 40. zasedání ZO Informace MAS LAG Strakonicko Informace o schválené dotaci MMR na akce v programu Obnova obecního a krajského majetku postiženého živelní pohromou. Různé, došlá pošta. Zdeňka Šašková,…

 • 39.veřejné zasedání zastupitelstva obce Dřešín

  39. veřejné zasedání zastupitelstva obce Dřešín se bude konat dne 21.12.2009 od 18 hodin v obecním hostinci ve Dřešíně Program: Kontrola zápisu a usnesení z 38. zasedání ZO Projednání rozpočtu na rok 2010 Různé, došlá pošta Zdeňka Šašková, starostka