Měsíc: Listopad 2003

  • Informační list č.2 – listopad 2003

    Vážení spoluobčané, rádi bychom Vás prostřednictvím tohoto listu opět poinformovali o novinkách a zároveň Vás pozvali např. na 3. setkání seniorů, které se uskuteční dne 13.12.2003, tj. v sobotu, od 14.00 hod. v hostinci ve Chvalšovicích. Autobus pro účastníky bude přistaven ve 13.30 hod. ve Dřešínku a následně ve Dřešíně. Zpět pojede v 19.00 hod.…