Informační list č.2 – listopad 2003

Vážení spoluobčané,
rádi bychom Vás prostřednictvím tohoto listu opět poinformovali o novinkách a zároveň Vás pozvali např. na
3. setkání seniorů, které se uskuteční dne 13.12.2003, tj. v sobotu, od 14.00 hod. v hostinci ve Chvalšovicích. Autobus pro účastníky bude přistaven ve 13.30 hod. ve Dřešínku a následně ve Dřešíně. Zpět pojede v 19.00 hod. Vzhledem k tomu, že se jedná o již tradiční akci, věříme, že se společně sejdeme v hojném počtu a v dobré náladě.

Komunální odpad 2004

Rovněž v příštím roce bude svoz popelnic zajišován firmou RUMPOLD Vodňany, svozovým dnem zůstává čtvrtek kolem 6.00 hod.

Termíny svozu:

8.ledna 5.února 4.března 1.dubna 13.května 10. června, 22.ledna 19.února 18.března 15.dubna 2.září, 14.října 11.listopadu 9.prosince, 8.července 5.srpna 30.září 28.října 25.listopadu 23.prosince

Známky na rok 2003 budou platit ještě při svozu 8.1.2004, do 15.1.2004 je pak bude možné na obecním úřadě vyměnit za nové známky.

Nebezpečný odpad 2004

Obecní úřad v letošním roce zajistil prostřednictvím společnosti ROS Strakonice dva termíny svozu nebezpečného odpadu (jedná se zejména o akumulátory, zářivky, televizory, zamaštěné odpady, zbytky barev a chemikálií, ledničky, elektronický šrot a pneumatiky) . I v roce 2004 budou vyhlášeny dva svozové termíny s tím, že první termín bude některou sobotu v květnu (po dohodě s firmou ROS). Chceme touto cestou požádat Vás všechny, abyste tuto možnost využili ve větší míře než v letošním roce, vzhledem k tomu že jiná legální cesta likvidace tohoto odpadu prakticky neexistuje. Sběrné dvory, které jsou např. ve Strakonicích, slouží především občanům Strakonic a jejich pracovníci nejsou povinni (správně ani nesmějí) nebezpečný odpad od Vás převzít. O přesném termínu jednotlivých svozů budete včas informováni prostřednictvím obecních vývěsek.

Zimní údržba silnic

Bude zajišována prostřednictvím ZVO s.r.o. Dřešínek, na přání obyvatel nebude na cestě ve chvalšovických chalupách prováděn posyp, ale pouze protah. Chceme všechny požádat o trpělivost vzhledem k tomu, že prioritou je protah a posyp cesty ze Dřešínka na Drážov z důvodu zajištění autobusové dopravy.

Letecké snímky obce

Připomínáme zájemcům, že na obecním úřadě jsou ještě k dispozici letecké snímky všech našich osad. Cena 1 snímku je 300,- Kč.

Voda

V souvislosti s přetrvávajícími nepříznivými klimatickými podmínkami se obracíme na všechny z Vás s prosbou o maximální šetření s vodou. Všechny občany Dřešína (starý i nový řád) upozorňujeme na povinnost vodu před použitím převařit (bližší informace na vývěskách).

Boží muka ve Dřešíně

Dne 7.11.2003 došlo v důsledku dopravní nehody k poškození božích muk proti Fialům ve Dřešíně. Poškození je takového rozsahu, že si vyžádá úplnou rekonstrukci této stavby. Po dohodě s orgány památkové péče a s požehnáním pana faráře Vícha bylo rozhodnuto, že boží muka budou znovu postavena z původního materiálu o cca 3 m dále.

Na závěr Vám chceme všem popřát hodně zdraví, štěstí a spokojenosti v novém roce 2004. Sledujte, prosím, obecní vývěsky, prostřednictvím kterých jste pravidelně informováni o aktuálním dění v obci.

S pozdravem

Zastupitelstvo obce Dřešín


Comments

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *