Měsíc: Únor 2004

  • Informační list č. 3 – únor 2004

    Vážení spoluobčané, dovolte nám, abychom Vás touto cestou znovu poinformovali o některých aktuálních záležitostech. 1.Upozornění vlastníkům lesů Extrémní klimatické podmínky let 2002 a 2003 způsobily oslabení smrkových porostů v lesích a následné náhlé zvýšení populační hustoty kůrovců tak, že existuje reálné nebezpečí jejich přemnožení, vzniku kalamitního stavu a nepředvídatelných škod na lesních majetcích na území…