Informační list č. 3 – únor 2004

Vážení spoluobčané,
dovolte nám, abychom Vás touto cestou znovu poinformovali o některých aktuálních záležitostech.

1.Upozornění vlastníkům lesů

Extrémní klimatické podmínky let 2002 a 2003 způsobily oslabení smrkových porostů v lesích a následné náhlé zvýšení populační hustoty kůrovců tak, že existuje reálné nebezpečí jejich přemnožení, vzniku kalamitního stavu a nepředvídatelných škod na lesních majetcích na území celé eské republiky. Ministerstvo zemědělství na základě poznatků z vlastní dozorové činnosti, šetření prováděných Výzkumným ústavem lesního hospodářství a myslivosti Zbraslav “ Jíloviště a podnětů orgánů státní správy lesů na úrovni krajských úřadů vyhodnotilo situaci a dospělo k závěru, že současný stav populační hustoty kůrovců naplňuje ustanovení 32 odst. 2 lesního zákona o vzniku mimořádných okolností v lesích. Z tohoto důvodu nařídilo níže uvedená opatření v ochraně lesa proti lýkožroutu smrkovému, lýkožroutu severskému, lýkožroutu lesklému a lýkožroutu menšímu “ dále jen kůrovci:

1. Dříví napadené kůrovci zpracovat, odvézt z lesa nebo asanovat (tj. odkorněním a spálením kůry nebo chemicky) nejpozději do 31. března, v lesních porostech, které alespoň částečně zasahují do polohy nad 600 m nadmořské výšky, do 30. dubna běžného roku.
2. Veškeré polomy, vývraty a dříví atraktivní pro rozvoj kůrovců vzniklé do 31. března zpracovat, odvézt z lesa nebo asanovat nejpozději do 31. května, v lesních porostech, které alespoň částečně zasahují do polohy nad 600 m nadmořské výšky, do 30. června běžného roku.
3. Celoročně vyhledávat a včas zpracovávat, odvážet z lesa nebo asanovat dříví nově napadené kůrovci.

2. Rozvojová studie obce

V souvislosti se vstupem naší republiky do Evropské unie se částečně změní i podmínky pro získávání dotací na akce zajišované z finančních prostředků obce. Jednou z nich je požadavek na zpracování studie rozvoje obce. Vzhledem k nadčasové platnosti přísloví „víc hlav víc ví“ Vás chceme touto cestou požádat, abyste se sami vyjádřili k tomu, co v obci postrádáte, co byste chtěli zlepšit, dobudovat atd. tak, aby se nám všem v našich osadách žilo lépe. Z toho důvodu Vás prosíme vyplnit přiloženou anketu a tuto odevzdat na obecním úřadě v termínu do 25.02.2004 (osobně, poštou, do schránky na Oů “ záleží na Vás, jakou cestu zvolíte).

3. zájezd na muzikálové představení do Prahy

Jednu sobotu koncem května nebo začátkem června (termín bude upřesněn) je naplánován zájezd na odpolední muzikálové představení „Zpívání v dešti“ do Kongresového centra v Praze. Odjezd bude ráno tak, aby byl dostatek času na návštěvu našeho hlavního města. Cena pro 1 osobu je 450,- Kč (vstupenka + doprava). Zájemce prosíme, aby se přihlásili na obecním úřadě v termínu do 31.03.2004.

4. Ještě jednou termíny svozu komunálního odpadu v roce 2004

19.února
4.března
18.března
1.dubna
15.dubna
13.května
10. června
8.července
5.srpna
2.září
30.září
14.října
28.října
11.listopadu
25.listopadu
9.prosince
23.prosince

5. Boží muka ve Dřešíně

V informačním listě č. 2 jsme Vás informovali o rozhodnutí zastupitelstva obce přesunout boží muka proti Fialům poškozená v důsledku dopravní nehody z původního místa o cca 3 m výše do zahrady p. Mikeše. I když s tímto řešením souhlasili zástupci památkových i církevních orgánů, ozývají se ze strany občanů i jiné názory. Chceme Vás tedy požádat, pokud máte jiný názor, abyste nám jej sdělili co nejdříve, než budou zahájeny práce spojené s opravou božích muk.

6. Úhrada přípojek na nový vodovod ve Dřešíně

Upozorňujeme vlastníky nemovitostí napojených na nový vodovod ve Dřešíně, že do 15.03.2004 mají uhradit poplatek za přípojku vodovodu ve výši 2.000,- Kč. Zároveň oznamujeme, že p. Miroslav Roučka již začal osazovat vodoměry do jednotlivých domů.

Na závěr Vám chceme všechny pozvat na veřejnou schůzi zastupitelstva obce, která se uskuteční dne 25.02.2004 od 18.00 hod. v obecním hostinci ve Dřešíně a bude se zabývat rozpočtem obce na rok 2004. S návrhem rozpočtu se můžete seznámit prostřednictvím obecních vývěsek nebo na obecním úřadě.

S pozdravem
Zastupitelstvo obce Dřešín


Comments

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *