Měsíc: Listopad 2005

  • Informační list č. 4 – listopad 2005

    Vážení spoluobčané, dovolte nám, abychom Vás po delší době formou informačního listu znovu poinformovali o aktuálním dění v naší obci. 1.Pozvánka na veřejnou schůzi zastupitelstva obce Dne 16.listopadu 2005 od 18.00 hodin se v obecním hostinci ve Dřešíně bude konat 39. veřejná schůze Zastupitelstva Obce Dřešín věnovaná problematice odpadového hospodářství. Součástí schůze bude přednáška společnosti…