Informační list č. 4 – listopad 2005

Vážení spoluobčané,
dovolte nám, abychom Vás po delší době formou informačního listu znovu poinformovali o aktuálním dění v naší obci.

1.Pozvánka na veřejnou schůzi zastupitelstva obce
Dne 16.listopadu 2005 od 18.00 hodin se v obecním hostinci ve Dřešíně bude konat 39. veřejná schůze Zastupitelstva Obce Dřešín věnovaná problematice odpadového hospodářství. Součástí schůze bude přednáška společnosti EKO-KOM zaměřená na třídění odpadů. Vzhledem k tomu, že toto téma se bezprostředně dotýká (nebo lépe řečeno “ by se mělo dotýkat) každého z nás, věříme, že si ve svém programu najdete čas a blíže se seznámíte se vším, co se děje kolem odpadů.

2. Nabídka zajištění nových popelnicových nádob
V souvislosti s předchozím bodem chceme nabídnout těm z Vás, kteří mají popelnicové nádoby ve špatném stavu nebo je nemají vůbec, zajištění nádob nových za cenu 750,- Kč/1 ks. Jde o popelnice objednané přes firmu RUMPOLD 01 “ Vodňany, když v klasických prodejnách jsou minimálně o 100,- Kč dražší. V případě Vašeho zájmu sdělte svůj požadavek osobně nebo telefonicky na obecním úřadě ve Dřešíně nejpozději do 30.11. t.r.

3. Pozvánka na Sraz seniorů
V sobotu dne 10.12.2005 od 14.00 hodin se opět po roce uskuteční v hostinci „U tvrtníků“ ve Chvalšovicích v pořadí již páté předvánoční setkání seniorů obce Dřešín,. Svoji účast na něm předběžně přislíbil i senátor Ing. Josef Kalbáč. Hlavní část programu bude tentokrát věnována vzpomínce na letošní srazy rodáků ze Dřešína a Chvalšovic. O hudební doprovod se tradičně postará hudební Trio Orion pod vedením pana Jana Záhorského. Srdečně zveme nejen seniory, ale i všechny ostatní spoluobčany. Bližší podrobnosti (např. časy odjezdů autobusu) budou upřesněny v samostatných pozvánkách.

4. Přehled hlavních akcí realizovaných Obcí Dřešín v roce 2005
Jak bývá zvykem ve všech orgánech a organizacích, je blížící se konec roku příležitostí pro rekapitulaci toho, co se v jeho průběhu podařilo zrealizovat. Proto i my bychom chtěli Vám všem touto cestou připomenout hlavní akce roku 2005.

leden 2005 – částečná rekonstrukce obecního hostince ve Dřešíně na základě požadavků hygieniků (vestavba nového WC pro ženy a úklidové místnosti, rekonstrukce WC pro personál a pánského WC, položení nové dlažby v kuchyňce a ve výčepní části, nové rozvody vody, instalace nových světel, malířské a natěračské práce) v celkové hodnotě 200.000,- Kč
září 2005 rozšíření a vyasfaltování místní komunikace p.č. 430/1 a 430/2 (cesta kolem Volfů) ve Chvalšovicích v celkové hodnotě 326.000,- Kč, z toho dotace z Programu obnovy venkova ve výši 100.000,- Kč
září, říjen 2005 odvodňovací práce na místní komunikaci p.č. 990 (cesta kolem Viků) ve Dřešíně a práce na přímém odstranění povodňových škod po přívalových deštích ve Dřešínku a v Hořejšicích v celkové hodnotě 150.000,- Kč, z toho 60.000,- dotace od ministerstva pro místní rozvoj a 50.000,- práce provedené zdarma společností ZVO, s.r.o., Dřešínek 1
listopad 2005 oprava dvojích kamenných božích muk ve Chvalšovicích (vyčištění kamene, vyspárování trhlin, obnovení obrázku) v celkové hodnotě 10.000,- Kč, v plné výši hrazeno z dotačních prostředků Krajského úřadu – Jihočeského kraje, program „Obnova drobné sakrální architektury v krajině“
říjen, listopad 2005 úplná rekonstrukce kapliček ve Dřešínku a Dřešíně v celkové hodnotě 273.000,- Kč, z toho dotace z programu ministerstva zemědělství LEADER R ve výši 218.000,- Kč. Opravy kapliček v současné době nejsou ještě dokončeny.

5. Obecní knihovna ve Dřešíně
Připomínáme, že od března letošního roku funguje v prostorách obecního úřadu knihovna. Knižní fond je založen především na bázi výměnných souborů nových knih a časopisů ze midingerovy knihovny ve Strakonicích. V knihovně můžete zdarma využít i služeb veřejné internetové stanice. Jediným nákladem, který musela obec v souvislosti s Internetovou stanicí zainvestovat, bylo pořízení samostatného počítače za cca 20.000,- Kč. V současnosti má knihovna 16 registrovaných čtenářů.

6. Čtení pro lidi
Na obecním úřadě si můžete za 10,- Kč zakoupit mj. dvouměsíčník Kulturního spolku v esticích „Čtení pro lidi“, kde jsou zveřejňovány rovněž příspěvky od našich občanů. V případě zájmu lze dohodnout předplatné tohoto periodika.

7. Příprava rozpočtu Obce Dřešín na rok 2006
V souvislosti s blížící se přípravou rozpočtu obce na rok 2006 se do 30. listopadu t.r. těšíme na Vaše náměty, jaké akce by měly být do tohoto rozpočtu zahrnuty.

8. „Adventní odpoledne“
Obec Čestice připravuje na neděli 18.12.2005 od 14.00 hodin na zámeckém nádvoří „Adventní odpoledne“, jehož součástí by měl být rovněž vánoční trh. Prosíme zájemce o prodej drobného zboží vyráběného vlastnoručně (např. výšivky, perníčky, vánoční svícny, různé ozdůbky ), aby se ozvali paní Janě Vlažné, tel. č. 383 396 203. Prodejní stánky poskytne zdarma obec Čestice.

Závěrem bychom Vám všem chtěli popřát především pevné zdraví a těšíme se s Vámi na brzkou viděnou dne 16.11.2005.
S pozdravem
Zastupitelstvo obce Dřešín


Comments

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *