Měsíc: Prosinec 2005

  • Informační list č. 5 – prosinec 2005

    Vážení spoluobčané, po téměř ročním zvažování toho, jaký způsob úhrady nákladů za svoz komunálního odpadu zvolit pro příští období, schválilo Zastupitelstvo Obce Dřešín na svém zasedání dne 7.12.2005 vyhlášku č. 3/2005 o místním poplatku za provoz systému shromažování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Přesto, že text vyhlášky je zveřejněn v obecních vývěskách,…