Měsíc: Leden 2009

  • Informační list č.1 – leden 2009

    Vážení spoluobčané! Dovolte mi, abych Vám na prahu nového roku poděkovala za dosavadní spolupráci a popřála hodně zdraví, štěstí a rodinné pohody. Zároveň bych Vám chtěla poskytnout některé aktuální informace pro celý rok 2009. Termíny svozu komunálního odpadu na rok 2009 “ budou po celý rok jednou za 14 dní a to v těchto termínech:…