Oznámení o době a místě konání voleb do PS Parlamentu ČR

dle§ 15 odst.1 zákona č. 247/1995 Sb.,o volbách do Parlamentu ČR

1. Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR se uskuteční

v pátek  dne 28.5.2010 od 14.00 hod. do 22.00 hod.

a v sobotu dne 29.5.2010 od 8.00 hod. do 14 hod.

2. Místem konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR je:

ve volebním okrsku č. 1 – Dřešín

– zasedací místnost obecního úřadu ve Dřešíně čp. 24 (nové prostory OÚ nad obecním hostincem) pro voliče s trvalým pobytem ve Dřešíně

ve volebním okrsku č. 2 – Chvalšovice

– budova obecního úřadu ve Chvalšovicích čp. 25 pro voliče s trvalým pobytem ve Chvalšovicích

ve volebním  okrsku č. 3 – Dřešínek

– budova bývalé školy ve Dřešínku čp. 26 pro voliče s trvalým pobytem ve Dřešínku a v Hořejšicích

3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost a státní občanství České republiky (platným občanským průkazem, platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním průkazem).

4. Každému voliči budou dodány nejpozději 3 dny přede dnem voleb hlasovací lístky. Ve dnech voleb může volič obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.

Ve Dřešíně dne 13.5.2010

Ing. Zdeňka Šašková, starostka


Comments

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *