Informace o dani z nemovitostí

Finanční úřad ve Strakonicích – Na Ohradě 1067, 386 01 Strakonice

tel:  383 363 111 Elektronická podatelna:            http://eds.mfcr.cz

fax: 383 363 399 Zařízení pro jinou přenosovou techniku (E-mail):

podatelna@str.cb.ds.mfcr.cz
Informace o údajích k dani z nemovitostí na zdaňovací období roku 2011 pro obec:

D Ř E Š Í N

údaje k dani z pozemků

Název katastrálního území kód k.ú. Průměrná cena zemědělské půdy (Kč/m2) Zjednodušená evidence pozemků
Dřešín 632864 2,66
Dřešínek 632872 2,64
Chvalšovice 632899 2,38

Koeficient pro výpočet daně ze stavebních pozemků (F) je stanoven v jednotlivých částech obce takto:

k.ú. Dřešín 1,0
k.ú. Dřešínek 1,0
k.ú. Chvalšovice 1,0

údaje k dani ze staveb

Koeficient pro obytné domy (H), ostatní stavby tvořící příslušenství k obytným domům (I) a byty (R) je stanoven takto:

k.ú. Dřešín 1,0
k.ú. Dřešínek 1,0
k.ú. Chvalšovice 1,0

podání daňového přiznání

Pokud vznikla poplatníkovi povinnost podat daňové přiznání k dani z nemovitostí na zdaňovací období roku 2011, je poplatník povinen daňové přiznání podat Finančnímu úřadu ve Strakonicích nebo podat k poštovní přepravě nejpozději dne 31. ledna 2011.

Daňové přiznání k dani z nemovitostí lze zpracovat, případně podat s využitím aplikace daňového portálu na internetové adrese: http://eds.mfcr.cz .

Daňovému subjektu vzniká povinnost uhradit pokutu, nepodá-li daňové přiznání nebo dodatečné daňové přiznání, ačkoliv měl tuto povinnost, nebo učiní-li tak po stanovené lhůtě, a toto zpoždění je delší než 5 pracovních dnů, ve výši 0,05 % stanovené daně za každý následující den prodlení, nejvýše však 5 % stanovené daně. Minimální výše pokuty za opožděné tvrzení daně činí 500 Kč.

splatnost daně z nemovitostí

Nepřesahuje-li celková roční daň z nemovitostí částku 5 000 Kč, je pro všechny poplatníky daně splatná najednou do 31. května 2011. Ke stejnému datu lze zaplatit daň najednou i při vyšší částce.

Činí-li celková daň více jak 5 000 Kč, je daň splatná ve dvou stejných splátkách; u poplatníků daně provozujících zemědělskou výrobu a chov ryb nejpozději do 31. srpna a do 30. listopadu 2011, u ostatních poplatníků daně nejpozději do 31. května a do 30. listopadu 2011.

bankovní účet

číslo:                            7755-7622291/0710,

IBAN:             ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA, BIC: CNBACZPP,

konstantní symbol:        1148 – převodní příkaz, 1149 – poštovní poukázka,

variabilní symbol:          fyzická osoba – rodné číslo, právnická osoba – IČ.

úřední hodiny

Podatelna: Pokladna:

pondělí 7:30 – 17:00                pondělí 8:00 – 11:00     12:00 – 14:00

úterý                7:00 – 15:30                středa              8:00 – 11:00     12:00 – 14:00

středa              7:30 – 17:00                ve dnech :

čtvrtek             7:00 – 14:30                23.5., 25.5. a 30.5.2011 – 8:00 – 11:00 a 12:00 – 15:15

pátek 7:0014:30                               24.5. a 31.5.2011 –           8:00 – 11:00 a 12:00 – 14:15

26.5. a 27.5.2011 –           8:00 – 11:00 a 12:00 – 13:15

Ing. Monika Kadaňová

vedoucí oddělení majetkových daní a ostatních agend


Comments

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *