Měsíc: Duben 2011

  • Program 6. veřejného zasedání ZO Dřešín

    Program 6. veřejného zasedání zastupitelstva obce Dřešín, které se bude konat dne 13.04.2011 od 18 hod. na obecním úřadě ve Dřešíně 1. Kontrola zápisu a usnesení z 5. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Dřešín 2. Závěrečný účet obce Dřešín za rok 2010 3. Výběr pracovníka na veřejně prospěšné práce pro obec Dřešín 4. Různé, došlá pošta Eva…

  • Zápis usnesení z 5. ZO obce Dřešín

    Výpis usnesení ze 4.zasedání Zastupitelstva obce Dřešín konaného dne 16.02.2011 od 18.00 hod. na obecním úřadě ve Dřešíně Usnesení č. 16/2011 Zastupitelstvo obce Dřešín schvaluje následující program pátého zasedání: 1. Kontrola zápisu a usnesení ze 4. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Dřešín 2. Rozpočtové opatření č. 1/2011 3. Příprava nového územního plánu obce Dřešín 4. Různé, došlá pošta…