Program 7. veřejného zasedání zastupitelstva obce Dřešín

Program 7. veřejného zasedání zastupitelstva obce Dřešín, které se bude konat dne 18.05.2011 od 18 hod. na obecním úřadě ve Dřešíně

  1. Kontrola zápisu a usnesení ze 6. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Dřešín
  2. Závěrečný účet obce Dřešín za rok 2010
  3. Schválené dotace 2011
  4. Místní komunikace Dřešínek – Drážov
  5. Různé, došlá pošta

Eva Broulimová

starostka obce