Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie

Obecní úřad Dřešín

Dřešín 24, 387 19 p. Čestice, tel.: 383 396 423, 724 181 627

 Oznámení o   přerušení dodávky elektrické energie v níže uvedených termínech a částech obce: 

Datum Čas Část obce
20.09.

(úterý)

8.00 – 17.00 Celá obec (Dřešín včetně chatové oblasti, Dřešínek, Hořejšice a Chvalšovice kromě chalup)
21.09.

(středa)

8.00 – 17.00 Celá obec (Dřešín včetně chatové oblasti, Dřešínek, Hořejšice a Chvalšovice včetně chalup)
27.09.

(úterý)

8.00 – 17.00 Celá obec (Dřešín včetně chatové oblasti, Dřešínek, Hořejšice a Chvalšovice včetně chalup)
30.09. (pátek) 7.00 – 16.00 Celá obec (Dřešín včetně chatové oblasti, Dřešínek, Hořejšice a Chvalšovice kromě chalup)
04.10.

(úterý)

8.00 – 17.00 Chatová osada Dřešín  a Chvalšovice kromě chalup
06.10.

(čtvrtek)

8.00 – 17.00 Celá obec (Dřešín včetně chatové oblasti, Dřešínek, Hořejšice a Chvalšovice kromě chalup)

 

Program 10. veřejného zasedání ZO Dřešín

Program

 10. veřejného zasedání zastupitelstva obce Dřešín, které se bude konat dne 07.09.2011 od 18.00 hod. na obecním úřadě ve Dřešíně

 

  1. Kontrola zápisu a usnesení z  9. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Dřešín
  2. Rozpočtové opatření č. 4/2011
  3. Rozpočtový výhled na léta 2012 – 2015
  4. Žádost o prodej části pozemku p.č. 414/1 v k.ú. Chvalšovice
  5. Různé, došlá pošta

 

Eva Broulimová                                                                                                                       starostka obce

Vyvěšeno:   30.08.2011
Sejmuto:     07.09.2011