Program 10. veřejného zasedání ZO Dřešín

Program

 10. veřejného zasedání zastupitelstva obce Dřešín, které se bude konat dne 07.09.2011 od 18.00 hod. na obecním úřadě ve Dřešíně

 

  1. Kontrola zápisu a usnesení z  9. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Dřešín
  2. Rozpočtové opatření č. 4/2011
  3. Rozpočtový výhled na léta 2012 – 2015
  4. Žádost o prodej části pozemku p.č. 414/1 v k.ú. Chvalšovice
  5. Různé, došlá pošta

 

Eva Broulimová                                                                                                                       starostka obce

Vyvěšeno:   30.08.2011
Sejmuto:     07.09.2011