Záměr prodeje pozemku p.č. 66/8 v k.ú. Chvalšovice

Obec Dřešín

387 19 Čestice, tel.: 383 396 423, IČ 251 160

e-mail obec.dresin@tiscali.cz

V Y H L Á Š K A

V souladu s § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. v pl. znění  O obcích (obecní zřízení) schválilo zastupitelstvo obce Dřešín na svém zasedání dne 01.12.2011

 

Záměr obce Dřešín

prodat pozemek

p.č. 66/8 o výměře 751 m2 v k.ú. Chvalšovice za kupní cenu ve výši 30,- Kč/m2.

Eva Broulimová

starostka obce Dřešín

 

Vyvěšeno dne: 09.12.2011
Sejmuto dne: 27.12.2011