Program 16. veřejného zasedání zastupitelstva obce Dřešín

Program 16. veřejného zasedání zastupitelstva obce Dřešín, které se bude konat dne 14.03.2012 od 18.00 hod. na obecním úřadě ve Dřešíně

  1.  Kontrola zápisu a usnesení z 15. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Dřešín
  2. Žádost o příspěvek na částečnou úhradu nákladů spojených s provozem obchodu ve Dřešíně
  3. Soutěž vesnice roku 2012
  4. Různé, došlá pošta

 

Eva Broulimová, starostka obce