Záměr prodeje pozemku

Obec Dřešín
387 19 Čestice, tel.: 383 396 423, IČ 251 160
e-mail obec.dresin@tiscali.cz

V Y H L Á Š K A

 

V souladu s § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. v pl. znění, O obcích (obecní zřízení), schválilo zastupitelstvo obce Dřešín na svém zasedání dne 18.04.2012 záměr obce Dřešín prodat část pozemku p.č. 1000/1 v k.ú. Dřešín za kupní cenu 30,- Kč/m2.

Eva Broulimová

starostka obce Dřešín


Comments

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *