Jmenování zapisovatelů okrskových volebních komisí

Obecní úřad Dřešín, Dřešín 24, 387 19 p. Čestice, tel.: 383 396 423, 724 181 627, e-mail: obec.dresin@tiscali.cz

Jmenování zapisovatele okrskové volební komise pro volby do zastupitelstev krajů konané ve dnech 12. a 13. října 2012 

V souladu s ust. § 17 odst. 6 zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů pro volby vyhlášené na dny 12. a 13. října 2012

jmenuji 

  • paní Milenu Němcovou,bytem Dřešín, č.p. 38 zapisovatelkou okrskové volební komise ve volebním okrsku č.1 – Dřešín
  •  pana Václava Lešáka, bytem Chvalšovice, č.p. 24 zapisovatelem okrskové volební komise ve volebním okrsku č.2 – Chvalšovice
  • paní Marii Tomáškovou, bytem Hořejšice, č.p. 2 zapisovatelkou okrskové volební komise ve volebním okrsku č.3 – Dřešínek.

 

Ve Dřešíně dne 31.08.2012, Eva Broulimová, starostka