Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstva Jihočeského kraje

Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstva Jihočeského kraje

Starostka obce Dřešín podle § 27 zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, oznamuje:

1/ volby do zastupitelstva Jihočeského kraje se uskuteční v pátek dne 12.10.2012 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 13.10.2012 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.

2/ Místem konání voleb ve volebním okrsku č. 1 – Dřešín je volební místnost klubovna pro mládež na obecním úřadě ve Dřešíně čp. 24 pro voliče přihlášené k trvalému pobytu ve Dřešíně

ve volebním okrsku č. 2 – Chvalšovice je volební místnost budova obecního úřadu ve Chvalšovicích čp. 25 pro voliče přihlášené k trvalému pobytu ve Chvalšovicích

ve volebním okrsku č. 3 – Dřešínek je volební místnost budova bývalé školy ve Dřešínku čp. 26 pro voliče přihlášené k trvalému pobytu ve Dřešínku a v Hořejšicích.

3/  Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost a státní občanství České republiky (platným občanským průkazem nebo platným cestovním pasem České republiky). Neprokáže-li uvedené skutečnosti stanovenými doklady, nebude mu hlasování umožněno.

4/ Každému voliči budou dodány nejpozději 3 dny přede dnem konání voleb hlasovací lístky.

Ve dnech voleb může volič obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.

Ve Dřešíně dne 26.09.2012

Eva Broulimová, starostka

 


Comments

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *