Program 22. veřejného zasedání zastupitelstva obce Dřešín

Program 22. veřejného zasedání zastupitelstva obce Dřešín, které se bude konat dne 07.11.2012 od 18.00 hod.  na obecním úřadě ve Dřešíně

 

  1. Kontrola zápisu a usnesení z 21. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Dřešín
  2. Rozpočtové opatření č. 4/2012
  3. Plán inventur za rok 2012 
  4. Příprava a návrh rozpočtu obce Dřešín na rok 2013
  5. Vyřazení majetku neevidovaného v účetnictví obce v hodnotě do 500,- Kč
  6. Zimní údržba 2012/2013
  7. Obecně závazná vyhláška č.1/2012  o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
  8. Různé, došlá pošta

Eva Broulimová

starostka obce

 

Vyvěšeno:  31.10.2012

Sejmuto:     07.11.2012