Záměr pronájmu pozemku v k.ú. Chvalšovice

Obec Dřešín, 387 19 Čestice, tel.: 383 396 423, IČ 251 160, email: obec.dresin@tiscali.cz

 V Y H L Á Š K A

V souladu s § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. v pl. znění  O obcích (obecní zřízení) schválilo zastupitelstvo obce Dřešín na svém zasedání dne 03.10.2012

 

Záměr obce Dřešín

pronajmout část pozemku

p.č. 66/29 o výměře 405 m2 v k.ú. Chvalšovice za cenu ve výši 1,- Kč/m2/rok spolu s odvodňovací stokou kolem pozemku parc.č. 66/39.

Eva Broulimová
starostka obce Dřešín

Situace:

 

Vyvěšeno dne: 17.10.2012

 

Sejmuto dne: 02.11.2012


Comments

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *