Měsíc: Listopad 2012

 • Jmenování zapisovatele okrskové volební komise pro volbu prezidenta republiky

  Obecní úřad Dřešín Dřešín 24, 387 19 p. Čestice, tel.: 383 396 423, 724 181 627 e-mail: obec.dresin@tiscali.cz   Jmenování zapisovatele okrskové volební komise pro volbu prezidenta republiky konanou ve dnech 11. a 12. ledna 2013. V souladu s ust. § 14 odst. 1 písm. e) a § 19   zákona č. 275/2012 Sb.,  o volbě prezidenta republiky a…

 • Výpis usnesení z 22. zasedání zastupitelstva Obce Dřešín

  Výpis usnesení z  22. zasedání zastupitelstva Obce Dřešín, konaného dne 07.11.2012 od 18.00 na obecním úřadě ve Dřešíně Usnesení č. 67/2012 : Zastupitelstvo obce Dřešín schvaluje následující program dvacátého druhého zasedání: Kontrola zápisu a usnesení z 21. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Dřešín Rozpočtové opatření č. 4/2012 Plán inventur za rok 2012 Příprava a návrh rozpočtu obce…

 • Informace o počtu a sídle volebních okrsků

  Obecní úřad Dřešín, Dřešín 24, 387 19 p. Čestice, tel.: 383 396 423, 724 181 627, e-mail: obec.dresin@tiscali.cz Informace o počtu a sídle volebních okrsků V souladu s § 14 odst. 1 písm. d) zákona č. 275/2012 Sb.,  o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů p o s k y t u j i    i n f o r…

 • Pozvánka na setkání seniorů

  Obecní úřad Dřešín si Vás dovoluje pozvat na tradiční předvánoční setkání seniorů, které se uskuteční v sobotu 8. prosince 2012 od 14 hodin v obecním hostinci ve Dřešíně. Autobusová doprava zajištěna, odjezd autobusu z Chvalšovic ve 13.30 hod. přes Dřešínek do Dřešína. Předpokládané ukončení a odjezd zpět kolem 20. hodiny. Program: Slovo starostky Vystoupení dětí Občerstvení,…

 • Výzva zájemcům o účast ve volebních komisích

  Obecní úřad Dřešín, Dřešín 24, 387 19 p. Čestice, tel.: 383 396 423, 724 181 627 e-mail: obec.dresin@tiscali.cz Vyzývá zájemce z řad občanů o účast v okrskových volebních komisích pro volby prezidenta republiky, které se budou konat v pátek a v sobotu 11. a 12. ledna 2013, aby se přihlásili na obecním úřadě nejpozději v termínu do 30.11.2012. Zájemci budou jmenováni na…

 • Návrh rozpočtu na rok 2013

  Zde si můžete prohlédnout návrh rozpočtu na rok 2013 pro obec Dřešín.

 • Záměr obce Dřešín prodat budovu čp. 19 v k.ú. Dřešín

  Obec Dřešín, 387 19 Čestice, tel.: 383 396 423, IČ 251 160 e-mail obec.dresin@tiscali.cz V Y H L Á Š K A V souladu s § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. v pl. znění,  O obcích (obecní zřízení), schválilo zastupitelstvo obce Dřešín na svém zasedání dne 07.11.2012   Záměr Obce Dřešín prodat budovu čp. 19 v k.ú. Dřešín (bývalý obecní úřad) na stavební parcele…

 • Povídání o vojácích na západní frontě 1940 – 1945

  Obecní knihovna Dřešín a obecní úřad Dřešín srdečně zvou na besedu s panem Dušanem Vávrou z Čestic, členem Československé obce legionářské jednota Strakonice. Beseda s názvem S muži na správné straně aneb povídání o vojácích na západní frontě 1940 – 1945 se koná  v  pátek 9.listopadu 2012 od 17.30 hodin ve společenské místnosti obecního hostince ve Dřešíně.  Beseda bude…