Oznámení o první schůzce volebních komisí

starostka obce Dřešín,Dřešín 24, 387 19 p. Čestice, tel.: 383 396 423, 724 181 627

 Ve Dřešíně dne 13.12.2012

Č.j.: VP 1/2012

OZNÁMENÍ

Podle § 14 odst. 1 písm. f) zákona č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů (zákon o volbě prezidenta republiky) tímto svolávám první zasedání okrskových volebních komisí pro volbu prezidenta republiky 2013 (I. kolo volby prezidenta se uskuteční v pátek dne 11. ledna 2013 od 14 do 22 hodin a v sobotu 12. ledna 2013 od 8 do 14 hodin a v případě konání II. kola volby prezidenta se toto uskuteční v pátek dne 25. ledna 2013 od 14 do 22 hodin a v sobotu dne 26. ledna 2013 od 8 do 14 hodin).

První zasedání okrskových volebních komisí se uskuteční ve středu dne 19. prosince 2012 od 18.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Dřešín.

Program:

1) Prezence

2) Zahájení

3) Složení slibu členů okrskových volebních komisí

4) Losování předsedů a místopředsedů okrskových volebních komisí

5) Různé

 

 

Eva Broulimová, starostka obce Dřešín

Poznámka:

  • Toto oznámení je určeno všem delegovaným a jmenovaným členům do okrskových volebních komisí obce Dřešín
  • Oznámení o svolání prvního zasedání okrskové volební komise doručuje starosta do vlastních rukou delegovaných a jmenovaných zástupců a současně jej zveřejní na úřední desce obecního úřadu; oznámení se pokládá za doručené dnem vyvěšení na úřední desce (§ 14 odst. 1 písm. f/ a odst. 2 zákona o volbě prezidenta republiky).
  • Nedostaví-li se delegovaný nebo jmenovaný zástupce na první zasedání okrskových volebních komisí bez omluvy, nebude mu umožněno dodatečné složení slibu a starostka povolá náhradníka téže politické strany, politického hnutí nebo koalice nebo náhradníka delegovaného občanem, popřípadě jmenuje nového člena okrskové volební komise (§ 18 odst. 7 zákona o volbě prezidenta republiky).
  • Další případné informace obdrží členové okrskové volební komise na tel. č. 724181627

Comments

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *