Program 23. zasedání zastupitelstva obce Dřešín

Program 23. veřejného zasedání zastupitelstva obce Dřešín, které se bude konat dne 12.12.2012 od 18.00 hod.  na obecním úřadě ve Dřešíně

 

  1. Kontrola zápisu a usnesení z 22. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Dřešín
  2. Rozpočtové opatření č. 5/2012
  3. Rozpočet  obce Dřešín na rok 2013
  4. Různé, došlá pošta

 

Eva Broulimová

starostka obce