Program 25. veřejného zasedání zastupitelstva obce Dřešín

Program 25. veřejného zasedání zastupitelstva obce Dřešín, které se bude konat dne 06.02.2013 od 18.00 hod.  na obecním úřadě ve Dřešíně

  1. Kontrola zápisu a usnesení z 24. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Dřešín
  2. Rozpočtové opatření č. 1/2013
  3. Zhodnocení roku 2012
  4. Různé, došlá pošta

 

 

Eva Broulimová

starostka obce

 

Vyvěšeno:  30.01.2013

Sejmuto:     06.01.2013