Měsíc: Květen 2013

  • Posezení s harmonikou

    Obecní úřad Dřešín zve srdečně všechny milovníky české písničky na druhé odpoledne z cyklu  „Posezení s harmonikou“ v neděli 02. června 2013 od 15.00 hodin v obecním hostinci ve Dřešíně. K tanci i poslechu tentokrát zahraje kapela ROŠTOVANKA. Přijďte si s ní zazpívat a užít si příjemné chvíle v milé společnosti.

  • Výpis usnesení z 27. zasedání zastupitelstva Obce Dřešín

    Výpis usnesení  z  27. zasedání zastupitelstva Obce Dřešín, konaného dne 17.04.2013 od 18.00 na obecním úřadě ve Dřešíně Usnesení č. 34/2013 : Zastupitelstvo obce Dřešín schvaluje následující program dvacátého sedmého zasedání: Kontrola zápisu a usnesení z 26. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Dřešín Rozpočtové opatření č. 2/2013 Darovací smlouva s Jihočeským krajem 9. výzva MAS LAG Strakonicko, o.s.…

  • Program 28. veřejného zasedání zastupitelstva obce Dřešín

    Program 28. veřejného zasedání zastupitelstva obce Dřešín, které se bude konat ve středu dne 29.05.2013 od 18.00 hod.  na obecním úřadě ve Dřešíně Kontrola zápisu a usnesení z 27. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Dřešín Závěrečný účet obce Dřešín za rok 2012 Rozpočtové opatření č. 3/2013 Výběr zhotovitele akce „Obnova venkovního sportovního hřiště ve Dřešíně“ Finanční plán obnovy…