Informační list č. 3 – září 2013

Obecní úřad Dřešín, Dřešín 24, 387 19 p. Čestice, tel.: 383 396 423, 724 181 627, e-mail: obec.dresin@tiscali.cz

Informační list č. 3 – září 2013

 

Vážení spoluobčané,

dostává se Vám do rukou třetí letošní číslo obecního zpravodaje s novými informacemi o aktuálním dění v obci. Za vydávání tohoto občasníku jsme mimochodem obdrželi Čestné uznání v soutěži Vesnice roku 2013, i když – upřímně řečeno – si myslím, že se můžeme chlubit celou řadou jiných aktivit, které by si ocenění zasloužily daleko víc a s větším opodstatněním. Nicméně soutěžní komise rozhodla tak, jak rozhodla.

Úvodem bych Vás chtěla všechny pozvat na Slavnostní otevření víceúčelového hřiště u bytovek ve Dřešíně, které proběhne v sobotu 14. září 2013 formou předpouťového turnaje v sálovém fotbale pro všechny věkové kategorie s tímto programem:

14.30 – 15.00 – registrace účastníků turnaje

15.00 – slavnostní otevření hřiště

od 15.30 – vlastní fotbalový turnaj

od 19.00 – posezení s harmonikou ve dřešínské hospodě (hraje Martin Šašek).

Po celou dobu turnaje bude zajištěno občerstvení pro děti i dospělé, klobásy zdarma.

Věřím, že si ve svém programu najdete alespoň trochu času a přijdete se podívat na nový prostor pro volnočasové aktivity, vybudovaný s finanční podporou z Programu rozvoje venkova, a pak si společně zazpívat za doprovodu harmoniky.

  1. Nebezpečný odpad V sobotu 05. října od 9.00 do 11.00 proběhne v areálu bývalé školy ve Dřešínku obvyklý podzimní sběr nebezpečného a velkoobjemového odpadu. Tento den můžete všichni bezplatně odevzdat nebezpečný, velkoobjemový a ostatní odpad. Jedná se zejména o akumulátory, zamaštěné odpady, zbytky barev a chemikálií, pneumatiky a dále vyřazené elektrospotřebiče (ledničky, televizory, zářivky a elektronický šrot.
  2. Čištění komínů před topnou sezónou – proběhne o víkendu 12. a 13.října 2013 a bude jej opět zajišťovat Kominictví Stryk z Nového Dvora. Kdo z Vás bude mít o vyčištění komína zájem, nahlaste to, prosím, na obecním úřadě v termínu nejpozději do 7.10.2013 (osobně, telefonicky nebo prostřednictvím e-mailu – kontakty jsou uvedeny v záhlaví tohoto informačního listu)
  3. Dokončení obnovy katastrálního operátu v katastrálním území Dřešínek a jeho vyložení k veřejnému nahlédnutí – katastrální operát obnovený přepracováním na digitalizovanou katastrální mapu bude vyložen v zasedací místnosti obecního úřadu ve Dřešíně  v období od 12.9.2013 do 25.9.2013 v úředních hodinách, tj. út, pá 7.00 – 15.00 hod., st. 7.00 -15.00 a 18.00 – 20.00 hod. Ve dnech 12.9. a 25.9.2013 v době od 13.00 do 17.00 hod. bude veřejnému nahlédnutí přítomen zaměstnanec katastrálního úřadu. Pokuste se, prosím, soustředit své dotazy na tyto dny.
  4. Výzva zájemcům o účast v okrskových volebních komisích – obecní úřad  žádá zájemce z řad občanů o účast v okrskových volebních komisích pro volby do parlamentu ČR,  které se budou konat v pátek a v sobotu  25. a 26. října 2013, aby se přihlásili na obecním úřadě nejpozději v termínu do 30.09.2013. Zájemci budou jmenováni na místa neobsazená politickými stranami.
  5. Divadelní amatérský soubor Dřešín vás zve na „duchařskou“ komedii VESELÉ UMŘENINY 19.října v 19,30 hod, v Česticích na sále (vstupné dobrovolné)
  6. Kronikáři obce se obracejí na veřejnost s prosbou o pomoc. Prosíme občany, kteří mají různé dokumenty z minulosti (fotografie, pohlednice, články z novin atd.), týkající se historie obce Dřešín (včetně Dřešínka, Hořejšic a Chvalšovic) o jejich zapůjčení za účelem ofocení do kroniky. Jedná se o masopusty, stavění májky, tradice, dřívější vzhled obce, domů atd.Kontakt: Smola František, Dřešín 59, tel. 737 884 802.
  7. Upozornění společnosti E.ON na odstranění nebo ořez stromoví a jiných porostů ohrožujících bezpečný a spolehlivý provoz elektrického distribučního zařízení – odstranění a okleštění dřevin, prosíme, proveďte v termínu do 15.listopadu tohoto roku.
  8. Poplatek za komunální odpad a poplatek ze psů – kdo z Vás ještě nemá zaplaceny uvedené poplatky, učiňte tak neprodleně na obecním úřadě, abychom nebyli nuceni zasílat upomínky.
  9. Kácení stromů na zahradách ve vlastnictví žadatele – nově nemusíte žádat obecní úřad o povolení ke kácení stromů na vlastních zahradách, pokud se jedná o souvisle oplocený pozemek.

 

Za Zastupitelstvo obce Dřešín:

Eva Broulimová, starostka

 


Comments

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *