Oznámení o době a místě konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky

Oznámení o době a místě konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky

 Starostka obce Dřešín v souladu s § 15 odst. 1 zákona č. 247/1995 Sb. o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon)

oznamuje:

  1. Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky se v obci Dřešín uskuteční v pátek  dne 25.10.2013 od 14.00 hod. do 22.00 hod. a v sobotu dne 26.10.2013 od  8.00 hod. do 14.00 hod.
  1. Místem konání voleb jsou tyto 3 volební okrsky:

        volební okrsek č. 1 – Dřešín

zasedací  místnost   Obecního   úřadu  Dřešín,  Dřešín  čp.  24,   pro  voliče přihlášené k trvalému pobytu ve Dřešíně

        volební okrsek č. 2 – Chvalšovice

budova obecního úřadu ve  Chvalšovicích  čp. 25  pro voliče přihlášené k        trvalému pobytu ve Chvalšovicích

       volební  okrsek č. 3 – Dřešínek

budova  bývalé  školy ve Dřešínku čp. 26  pro  voliče přihlášené k trvalému        pobytu ve Dřešínku a v Hořejšicích.

  1.  Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost a státní občanství České republiky (platným občanským průkazem, cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním průkazem). Neprokáže-li uvedené skutečnosti stanovenými doklady, nebude mu hlasování umožněno.
  1. Každému voliči budou dodány nejpozději 1 den přede dnem konání voleb hlasovací lístky (lhůta zkrácena dle § 55 zákona).  Ve dnech voleb může volič obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.

 

 

Ve Dřešíně dne 09.10.2013

Eva Broulimová

starostka obce Dřešín

 


Comments

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *