Rozpočet Svazku obcí šumavského Podlesí na r. 2014 (návrh)

Rozpočet Svazku obcí šumavského Podlesí na r. 2014

 

 

Příjmy

Příspěvky od obcí na provoz                                                   62.700,- Kč ( 11,- Kč na obyvatele )

Příjmy z úroků                                                                              300,- Kč

Příjmy celkem                                                                        63.000,- Kč

 

Výdaje

 

Konzultační služby                                                                 34.000,- Kč

Členský příspěvek do KS POV                                                1.800,- Kč

Provozní výdaje

– pohoštění při valných hromadách                                 1.000,- Kč

– poštovné                                                                       1.000,- Kč

– kancelářské potřeby                                                      1.400,- Kč

– odměny účetní (hr. mzda)                                          12.000,- Kč

– služby peněžního ústavu                                              2.000,- Kč

– nákup ost. služeb (KEO), info. Servis, Acha.              6.500,- Kč

– pojištění                                                                        3.300,- Kč

 

Výdaje celkem                                                                         63.000,- Kč

 

 

 

Vyvěšeno:      9.12.2013

Sejmuto:        27.12.2013

 

Vyvěšeno elektronicky dne:                        9.12.2013       

 


Comments

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *