Vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu v k.ú. Dřešín

CCF29112013_00001