Jmenování zapisovatelů okrskové volební komise

Obecní úřad Dřešín

Dřešín 24, 387 19 p. Čestice, tel.: 383 396 423, 724 181 627

e-mail: obec.dresin@tiscali.cz

 

Jmenování zapisovatele okrskové volební komise pro volby do Evropského parlamentu  konané ve dnech 23. a 24. května 2014

 

V souladu s ust. § 18 odst. 7  zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů pro volby vyhlášené na dny 23. a 24. května 2014

jmenuji

paní Marii Tomáškovou, bytem Hořejšice č.p. 2 zapisovatelkou okrskové volební komise ve volebním okrsku č.3 – Dřešínek.

 

V souladu s ust. § 18 odst. 7  zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů pro volby vyhlášené na dny 23. a 24. května 2014

jmenuji

 

paní Milenu Němcovou, bytem Dřešín č.p. 38 zapisovatelkou okrskové volební komise ve volebním okrsku č.1 – Dřešín.

V souladu s ust. § 18 odst. 7  zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů pro volby vyhlášené na dny 23. a 24. května 2014

jmenuji

paní Helenu Stehlíkovou, bytem Chvalšovice č.p. 45 zapisovatelkou okrskové volební komise ve volebním okrsku č.2 – Chvalšovice.

 

Ve Dřešíně dne 11.04.2014

Eva Broulimová, starostka