Závěrečný účet DSO za rok 2013

Závěrečný účet DSO za rok 2013

Svazek měst a obcí okresu Strakonice

 

Zůstatek účtu k 1.1.2013                                                                  195 994

 

Příjmy                                               rozp.                                          skut.

členské příspěvky                           280 500                                      296 577

neinv.dotace kraj                            735 000                                      735 000

příjem z reklamy(ČSAD)               100 000                                      100 000

dividendy (ČSAD)                         150 000                                      150 000

ostatní příjmy (úroky)                                                                           1 223

Přijaté příspěvek SMO ČR

(meziobecní spolupráce)                915 000                                      913 933

Celkem                                        2 180 500                                   2 196 733

 

 

Výdaje

Ostatní osobní výdaje

(dohody)                                         100 000                                       105 000

Nákup dlouhodobého maj.          1 006 000                                       848 993

Odpočinkové sety, kolostavy,

mapové stojany

Služby pošt                                         4 000                                           2 765

Služby peněžních ústavů                    4 000                                           4 177

Ostatní služby                                 222 000                                       221 773

zpracování map, publikace

Příspěvek SMOJK                           17 500                                          12 500

Dar obcím Chelčice, Cehnice          50 000                                          50 000

Příspěvky obcím (aut. zastávky)      46 000                                          45 748

Mzdové náklady

(meziobecní spolupráce)                130 000                                        128 684

Celkem                                        1579 500                                     1 419 640

 

Zůstatek účtu k 31.12.2013                                                              973 087

 

Příloha: Výsledek přezkumu hospodaření za rok 2013: www.smoos-st.cz

Zveřejněno současně na webových stránkách.

 

 

Vyvěšeno:                                                                                                Sejmuto:   

 

………………………………………………

podpis, razítko obce