Informace o konání ustavujícího zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Dřešín

Informace o konání ustavujícího  zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Dřešín, které se bude konat dne 05.11.2014 od 18 hod. v obecním hostinci ve Dřešíně

 

Obecní úřad Dřešín podle § 93 odst. 1 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v pl.zn., informuje o konání ustavujícího  zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Dřešín, svolané dosavadní starostkou obce Evou Broulimovou v souladu s ustanovením § 91 odst. 1 zákona

 

Místo konání:       obecní hostinec Dřešín

Doba konání:      05.11. 2014 od 18.00 hodin (středa)

Navržený program:

 1. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
 2. Schválení programu
 3. Volba starosty a místostarosty
  1. určení počtu místostarostů
  2. určení, které funkce budou členové ZO vykonávat jako                                   dlouhodobě uvolněné
  3. určení způsobu volby starosty a místostarosty
  4. volba starosty
  5. volba místostarosty
 4. Zřízení finančního a kontrolního výboru
  1. určení počtu členů finančního a kontrolního výboru
  2. volba předsedy finančního výboru
  3. volba předsedy kontrolního výboru
  4. volba členů finančního výboru
  5. volba členů finančního výboru
 5. ostatní
 6. Diskuze.

 

Před schválením programu složí členové zastupitelstva obce Dřešín slib.

 

Ve Dřešíně dne 27.10.2014

Eva Broulimová v.r.

dosavadní starostka

 

Vyvěšeno: 27.10.2014

Sejmuto:

 

 


Comments

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *