Měsíc: Prosinec 2014

  • Program 2. veřejného zasedání zastupitelstva obce Dřešín

    Program 2. veřejného zasedání zastupitelstva obce Dřešín, které se bude konat ve středu dne 10.12.2014 od 18.00 hod.  na obecním úřadě ve Dřešíně   Kontrola zápisu a usnesení z 1. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Dřešín Rozpočet obce Dřešín na rok 2015 Různé, došlá pošta   Eva Broulimová starostka obce      

  • Výpis usnesení z 1. zasedání zastupitelstva

    Výpis usnesení z  ustavujícího zasedání zastupitelstva Obce Dřešín, konaného dne 05.11.2014 od 18.00 v obecním hostinci ve Dřešíně   Usnesení č. 12/2014 :Zastupitelstvo obce Dřešín schvaluje program prvního zasedání: Odměny neuvolněných členů zastupitelstva obce Dřešín Inventura majetku obce Dřešín za rok 2014 Návrh rozpočtu obce Dřešín na rok 2015 Program obnovy venkova Jihočeského kraje pro rok…