Program 4. vežejného zasedání ZO Dřešín

Program 4. veřejného zasedání zastupitelstva obce Dřešín, které se bude konat ve středu dne 18.02.2015 od 18.00 hod.  na obecním úřadě ve Dřešíně

 

  1. Kontrola zápisu a usnesení z 3. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Dřešín
  2. Hodnotící zpráva za rok 2014, Inventarizační zpráva za rok 2014
  3. Návrh obecně závazné vyhlášky, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem
  4. Výše poplatku za využití systému nakládání s komunálním odpadem v roce 2015
  5. Různé, došlá pošta

 

Eva Broulimová

starostka obce