Informační list č. 2 / 2015

Obecní úřad Dřešín

Dřešín 24, 387 19 p. Čestice, tel.: 383 396 423, 724 181 627

e-mail: obec@dresin.cz

 Informační list č. 2/2015

 

Vážení spoluobčané,

dostává se Vám do rukou druhé letošní číslo obecního zpravodaje, které Vám přináší nové informace o aktuálním dění v obci.

  • Obecně závazná vyhláška č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů nakládání se stavebním odpadem na území obce Dřešín – ZO Dřešín přijalo na svém zasedání dne 13.03.2015 shora uvedenou vyhlášku, která mj. stanovuje nakládání s biologickým odpadem rostlinného původu. Biologický odpad rostlinného původu lze prozatím odevzdávat do sběrného kontejneru v areálu firmy Recyklace odpadů a skládky a.s., Strakonice , Písecká 1279. V následujícím období budeme tuto problematiku dále řešit a následně Vás informovat.
  • Očkování psů proti vzteklině provede MVDr. Roučka v pátek 15.května 2015, takto:

     15.30 Hořejšice

     15.45 Dřešínek

     16.00 Dřešín

     16.30 Chvalšovice.

K očkování přineste očkovací průkaz psa a 80,- Kč na injekci. Pes musí být předveden v doprovodu dospělé osoby. K zakoupení budou rovněž tablety na odčervení, smíšené očkovací vakcíny, prostředky proti klíšťatům apod.

  • Kontrola a čištění komínů

Tuto činnost bude pro naši obec zajišťovat opět Kominictví Stryk z Nového Dvora. Kominík navštíví naši obec v druhé polovině dubna 2015. V případě zájmu o jeho služby se nahlaste obecnímu úřadu telefonicky nebo prostřednictvím e-mailu nejpozději do 10.04.2015. Zájemcům pak sdělíme přesný termín návštěvy kominíka.

  • Částečná revize katastru nemovitostí v katastrálním území Chvalšovice v souvislosti s obnovou katastrálního operátu přepracováním souboru geodetických informací do digitální podoby

V současné době byly zahájeny ze strany Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Strakonice práce na obnově katastrálního operátu, které předchází částečná revize katastru nemovitostí, při které budou zjišťovány změny a ověřován dosavadní stav předmětů katastru nemovitostí. Po zpracování bude obnovený katastrální operát vyložen po dobu 15-ti dnů k veřejnému nahlédnutí v prostorách obecního úřadu Dřešín. O termínu budete včas informováni. Pouze připomínáme, že vlastníci nemovitostí v uvedeném katastrálním území a jiní oprávnění jsou povinni:

  1. zúčastnit se na výzvu katastrálního úřadu jednání nebo na toto jednání vyslat svého zástupce,
  2. ohlásit katastrálnímu úřadu změny údajů katastru týkající se jejich nemovitostí, a to do 30 dnů ode dne jejich vzniku a předložit listinu, která změnu dokládá, nejedná-li se o listiny, které předkládají příslušné státní orgány přímo k zápisu do katastru nemovitostí,
  3. na vyzvání předložit ve stanovené lhůtě příslušné listiny pro zápis do katastru.
  • Prodej dřeva

Obecní úřad nabízí prodej dřeva (max. 5 plm) za cenu 500,- Kč/plm. Převážně se jedná o listnaté stromy (břízy a jasany). Případný zájem hlaste obecnímu úřadu v termínu do 03.04.2015. Poptávka bude uspokojována podle pořadí.

 

Za Zastupitelstvo obce Dřešín:

Eva Broulimová, starostka

 

Prodejna Dřešín

 

Od 01.04.2015 dochází ke změně nájemce prodejny ve Dřešíně. Novou nájemkyní je Magdalena Šochmanová ml.

Prodejna bude znovuotevřena dne 07.04.2015 s touto otevírací dobou:

Pondělí – pátek     7.00 – 10.00

                                15.00 – 16.00

Sobota                    8.00 – 10.00

 


Comments

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *