Program 11. veřejného zasedání zastupitelstva obce Dřešín

Program 11. veřejného zasedání zastupitelstva obce Dřešín, které se bude konat ve středu dne 09.12.2015 od 18.00 hod.  na obecním úřadě ve Dřešíně

 

  1. Kontrola zápisu a usnesení z 10. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Dřešín
  2. Rozpočet obce Dřešín na rok 2016
  3. Rozpočtové opatření č. 11/2015
  4. Obecně závazná vyhláška č. 2/2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
  5. Ostatní – pošta

 

 

Eva Broulimová

starostka obce