Oznámení o dokončeni obnovy katastrálního operátu

Zde je k nahlédnutí kompletní dokument v pdf: Oznámení o dokončení obnovy katastrálního operátu a jeho vyložení k veřejnému nahlédnutí v k.ú. Chvalšovice