Závěrečný účet za rok 2015

Zprávy o výsledku hodpodaření obce Dřešín za rok 2015 a výsledky přezkumu hospodaření najdete v následujících pdf souborech

zpráva o přezkoumání hospodaření

Souhrnna_sestava_2015-12-31_10-41

Fin 2-12M